Wyniki konkursu idiomów i przysłów angielskich

Zwycięzcami konkursu ze znajomości angielskich idiomów i przysłów są uczniowie: Langa Nikodem kl. 2H (I miejsce), Pękala Mateusz kl. 2H (II miejsce) i Musiał Maria kl. 3F oraz Zalewski Julian kl. 1B (III miejsce). Otrzymują oni cząstkową ocenę celującą (waga 3) z przedmiotu język angielski oraz nagrody rzeczowe. Wymienieni uczniowie proszeni są o zgłoszenie się po odbiór nagród do prof. Dariusza Tymińskiego, gdy szkoła powróci do nauczania stacjonarnego.