Wyniki konkursu "Najlepszy plakat promujący kraj anglojęzyczny"

W I edycji konkursu na najlepszy plakat promujący anglojęzyczny kraj, terytorium zależne czy też jednostkę podziału administracyjnego zwycięzcami zostali:
I miejsce - Julia Madej kl. 2n
II miejsce - Adrian Zawadzki kl. 2E
III miejsce - Karol Tynda kl. 1B

Zwycięzcy otrzymują cząstkową ocenę celującą z przedmiotu język angielski o wadze 3 oraz nagrody rzeczowe, po których odbiór należy zgłosić się do p. Dariusza Tymińskiego do sali 126.