Wyniki konkursu z języka angielskiego

Zwycięzcami konkursu z języka angielskiego dla kl. II są uczniowie:

  • Tomasz Ptasiński z kl. 2E (I miejsce)
  • Igor Kuźmiński z kl. 2E (II miejsce)
  • Adam Moradewicz z kl. 2E (III miejsce)

Otrzymują oni cząstkową ocenę celującą (waga 3) z przedmiotu język angielski oraz nagrody rzeczowe. Wymienieni uczniowie proszeni są o zgłoszenie się po odbiór nagród do prof. Dariusza Tymińskiego, gdy szkoła powróci do nauczania stacjonarnego.