Zbiórka zużytych baterii

Zapraszamy do udziału w akcji ekologicznej dotyczącej zbiórki zużytych baterii. Prosimy o umieszczanie ich w odpowiednio przygotowanych zielonych pojemnikach REBA znajdujących się na terenie szkoły. Udział w tej akcji wspiera działalność fundacji dobroczynnej. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Pani prof. A. Ziółkowska.