Zwiedzanie Cmentarza Powązkowskiego

Uczniowie klasy 1N wraz w wychowawcą oraz wspaniałą przewodniczką - Panią Aldoną Szpejn, udali się na cmentarz położony na Powązkach. Pierwsza część wycieczki nawiązywała do historii cmentarzy, kościołów w okresie powstań, symboliki nagrobków oraz sposobu ich wykonywania. Następnie omawiane były poszczególne osoby pochowane na Powązkach (między innymi Wojciech Bogusławski, Władysław Reymont, Stanisław Moniuszko i wiele innych cenionych i znanych osobistości). Na koniec cała grupa przeszła wzdłuż katakumb i Alei Zasłużonych.