Rozpoczecie roku szkolnego 2012/2013

W dniu 3 września 2012 r. rozpoczął się kolejny, już sześćdziesiąty piaty rok szkolny w naszym zespole szkół. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego dla klas pierwszych przebiegała zgodnie ze szkolnym ceremoniałem. Wprowadzono sztandar szkoły przy Hymnie Państwowym. Uroczystość prowadziła Pani Dyrektor Renata Bublewicz. Przemawiali

zaproszeni goście, a wśród nich Pani Barbara Sekulska, Prezes Ogólnokrajowego Środowiska Batalionu „Kiliński. Listy Rzecznika Praw Dziecka oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowane do nauczycieli, rodziców i uczniów odczytała Pani Pedagog Maria Szyszniewska.

Uczniów przywitał również i życzył samych sukcesów w nauce oraz zachęcał do pracy społecznej i aktywnym udziale w życiu szkoły zastępca dyrektora Pan Krzysztof Ślusarczyk. Następnie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy składali przyrzeczenie na Sztandar Szkoły. Uczniom, którzy w wyniku procesu rekrutacji uzyskali największą liczbę punktów, Pani dyrektor wręczyła szkolne legitymacje.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego witając młodsze koleżanki i kolegów życzył samych sukcesów w nauce i serdecznie zaprosił do pracy w samorządzie.Uroczystość zakończyła się wyprowadzeniem Sztandaru Szkoły przy dźwiękach Hymnu Szkoły.