Szkolny Wolontariat w Zespole Szkół Nr. 36


Początek działalności woluntarystycznej w naszej szkole należy łączyć z działalnością Samorządu szkolnego, którego opiekunem do 2005 roku była prof. Blanka Kołaczkowska. Samorząd zorganizował wówczas szereg akcji doraźnych, między innymi zapoczątkował kontynuowaną do dzisiaj akcję „ Góra grosza”, organizował zbiórki produktów [maskotek] dla domów dziecka, czy też organizował w naszej szkole kilkakrotnie biuro Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W 2005 roku nastąpiło formalne oddzielenie działalności samorządu i wolontariatu, choć w praktyce większość wolontariuszy była nadal członkami samorządu. Opiekunem szkolnego wolontariatu został prof. Jacek Łapko. W tym samym czasie nowy opiekun wolontariatu otrzymał propozycję przejęcia od studentów jednej z uczelni warszawskich opieki nad kombatantami batalionu „ Kiliński” AK. Po zaaprobowaniu pomysłu przez dyrekcję szkoły rozpoczęła się stała współpraca ze środowiskiem kombatanckim. Współpraca ta wyznaczy główny kierunek działalności naszego wolontariatu.

Pierwszym zadaniem wskazanym przez kombatantów, było przejęcie opieki nad kwaterą żołnierzy batalionu „Kiliński” na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Od 2005 roku wyznaczona grupa wolontariuszy, nazywana żartobliwie „bractwem cmentarnym”, regularnie porządkuje rejon kwatery, myjąc płyty nagrobne, grabiąc liście, sprzątając alejki, podlewając rośliny. Na uwagę zasługuje fakt, że nawet wakacje nie stanowią przeszkody dla naszych wolontariuszy w porządkowaniu grobów przed rocznicowymi uroczystościami Powstania Warszawskiego. Dwukrotnie w okresie wakacyjnym nasi uczniowie brali udział w akcji nasady nowych roślin na terenie kwatery. Corocznie w czerwcu, wolontariusze wraz z kombatantami gromadzą się przy grobie rotmistrza Leliwy-Roycewicza, w rocznicę jego śmierci, aby złożyć hołd dowódcy batalionu.

Drugim polem współpracy była i jest pomoc w obsłudze pocztu sztandarowego batalionu. Po przeszkoleniu grupy wolontariuszy z zakresu ceremoniału pocztów sztandarowych przez przedstawiciela kombatantów, trzyosobowe delegacje naszych uczniów regularnie uczestniczą ze sztandarem batalionu „ Kiliński” w pogrzebach oraz uroczystościach patriotycznych.

Trzecim obszarem współpracy jest bezpośrednia pomoc naszych wolontariuszy niesiona samotnym kombatantom. Od 2006 roku dwuosobowe zespoły spotykają się regularnie w domach byłych żołnierzy baonu, aby zaopatrzyć ich w produkty żywnościowe, zrobić drobne porządki, naprawić zepsuty sprzęt, ale przede wszystkim aby towarzyszyć kombatantom w rozmowie.

W czerwcu 2010 roku dotychczasowi „opiekunowie” pań kombatantek [Piotr Poczmański i Michał Nowacki oraz Daniel Piwek i Piotr Ziółkowski] przekażą swoje obowiązki młodszym wolontariuszom. Od 2010 roku czterech wolontariuszy wzięło pod swoją opiekę samotnego kombatanta przebywającego w Domu Opieki Społecznej „Chemik”. Nasi uczniowie regularnie spotykają się z panem Stanisławem, wyprowadzają go na spacery, prowadzą z nim długie rozmowy.

Poza powyższymi obszarami współpracy, każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia nasi wolontariusze pomagają kombatantom w pakowaniu i rozwożeniu paczek świątecznych.

Od 2008 roku kombatanci batalionu „Kiliński” włączyli się w działalność edukacyjną, organizując dla uczniów naszej szkoły cykl spotkań na temat Polskiego Państwa Podziemnego. Do dnia dzisiejszego odbyło się pięć prelekcji na temat: zdobycia PAST-y, życia codziennego w powstańczej Warszawie, „Etiudy warszawskiej” – filmu przedstawiającego żołnierzy walczących oraz muzyki w okupowanej Warszawie.

Poza współpracą z kombatantami, szkolny wolontariat od trzech lat uczestniczy w majowej Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży Niepełnosprawnej, pomagając organizatorom w sędziowaniu, pracach organizacyjnych czy też w opiekowaniu się niepełnosprawnymi sportowcami.

Od kilku lat współpracujemy również z Fundacją Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym. Nasi wolontariusze kilka razy w roku uczestniczą w zbiórce pieniędzy w warszawskich supermarketach, pomagając klientom w pakowaniu produktów.

Działalność naszego wolontariatu została dostrzeżona przez władze Warszawy, które zaprosiły najbardziej zaangażowanych uczniów do wzięcia udziału w konkursie „Ośmiu Wspaniałych”. Dwaj nasi uczniowie odnieśli w tym konkursie duży sukces; Michał Nowacki został uznany za jednego z Ośmiu Wspaniałych i otrzymał w czasie gali laureatów, z rąk pani prezydent Hanny Gronkiewicz- Walc, nagrodę główną - wycieczkę do Włoch. Drugi z uczniów- Piotr Poczmański otrzymał podziękowanie za działalność woluntarystyczną oraz nagrodę rzeczową z rąk Burmistrza Dzielnicy Wola.

Przyszłość naszego wolontariatu wydaje się obiecująca. Coraz więcej uczniów o dużej wrażliwości i otwartości na potrzeby innych włącza się w działalność naszej społeczności, widząc w bezinteresownym „dawaniu” więcej przyjemności, niż w „braniu”.

Opiekun Wolontariatu Jacek Łapko


Podziękowania dla "Klubu Ośmiu" z naszej szkoły za dar pieniężny dla Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Laskach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wolontariat w roku szkolnym 2016/2017

Działalność woluntarystyczna w naszej szkole ma już wieloletnią tradycję. Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) wiąże się z dobrowolną pracą na rzecz innych ludzi. Każdy z nas ma do zaoferowania coś cennego, co może przekazać innym – swój wolny czas, pomoc w codziennych czynnościach, opiekę, dobre słowo. Ważne jest, aby dzielić się dobrem z innymi ludźmi. Szkolny wolontariat umożliwia jego członkom uczestnictwo w różnych formach aktywności charytatywnej na terenie szkoły i poza nią, pozwala nabywać nowe umiejętności planowania, pracy, wykonywania zadań, wywiązywania się z przyjętych zobowiązań. Praca woluntarystyczna kształtuje osobowość, empatię, wzbudza kreatywność, daje radość, pozwala zawrzeć nowe znajomości i przyjaźnie.

Wolontariusze świadomie i bezpłatnie angażują się w dobrowolną pracę na rzecz osób potrzebujących, organizacji i instytucji społecznych.

W dniu 23 września 2016 r. odbyło się inauguracyjne zebranie szkolnego wolontariatu w roku szkolnym 2016/17. Nowym opiekunem wolontariatu została prof. Ewelina Zaczek. Uaktualniono zarząd Klubu Ośmiu przy naszej szkole, który działa w porozumieniu z Fundacją „Świat na Tak”.  Gospodarzami Klubu Ośmiu zostali wybrani: Szymon Frącik i Maciej Turek. W szeregi wolontariatu w bieżącym roku szkolnym wstąpiło 27 uczniów i uczennic, głównie z klas młodszych, a wspierają ich doświadczeni koledzy z klas trzecich i czwartych.

W Planie Pracy wolontariatu na rok szkolny 2016/17 znalazły się działania, które mają już długoletnią tradycję w naszej szkole - współpraca z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego oraz Fundacją „Świat na Tak”.

Szczególny nacisk w pracy woluntarystycznej, tak, jak w latach poprzednich, będziemy kładli na współpracę ze środowiskiem kombatanckim Batalionu „Kiliński”. Wolontariusze będą opiekować się kwaterami Batalionu „Kiliński” na cmentarzu wojskowym na Powązkach, obsługiwać poczet sztandarowy Batalionu „Kiliński”, uczestniczyć w obchodach rocznicowych związanych z działalnością batalionu i jego dowódcą rotmistrzem Leliwą – Roycewiczem.


Akcja porządkowania kwatery baonu „Kiliński”

W dniu 28 października 2016 r. 11 wolontariuszy uczestniczyło w akcji sprzątania kwatery żołnierzy baonu „Kiliński” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Wolontariusze myli płyty nagrobne, czyścili alejki na kwaterze, grabili liście.  W akcję zaangażowali się uczniowie: Klaudia Malinowska 1C, Agata Wąsik 1C, Grzegorz Lendzion 1C, Cyprian Szewczak 1D, Rafał Stankiewicz 1D, Mateusz Ścibor 1D, Bartłomiej Rybusiewicz 4D, Szymon Frącik 3G, Michał Kowalczyk 2B, Adam Świątkiewicz 2B, Krzysztof Kowalski 4E.


Akcja zapalenia zniczy na kwaterze baonu „Kiliński”

W dniu 31 października 2016 r. Szymon Frącik 3G i Maciej Turek 3F uczestniczyli  w akcji zapalenia zniczy na kwaterze żołnierzy baonu „Kiliński” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Światło zapalonych zniczy jest symbolem pamięci o tych, którzy odeszli. „Świeca gorejąca i spalająca się, a równocześnie dająca światło, jest jednym z najbardziej wymownych symboli” (J. Wierusz-Kowalski).


Pożegnanie Kombatanta Pana Jaworskiego.

                W dniu 18 listopada 2016 r. odbył się pogrzeb kombatanta z batalionu „Kiliński” p. Jaworskiego (90 lat). W pogrzebie uczestniczyła kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego i poczet sztandarowy z naszej szkoły ze sztandarem Armii Krajowej – batalionu „Kiliński”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Michał Kowalczyk, kl. 2B i Marek Ledworowski, kl. 2A pod opieką prof.  J. Jakubowskiego.

               Pan Jaworski był odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, w tym orderem Virtuti Militari. Msza św. i uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele p. wezw. Marii Magdaleny na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie, na Żoliborzu.

               Rodzina zmarłego podziękowała osobiście prof. Jakubowskiemu za udział delegacji naszej szkoły w pogrzebie.


Warsztat „Dom Sąsiedzki – Twoje miejsce w mieście. Jakie jest, jakie chcesz by było?”

W dniu 24 listopada 2016 r. wolontariusze z Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka Szymon Frącik z kl. 3G, Maciej Turek z kl. 3F i Adam Świątkiewicz z kl. 2B pod opieką prof. E. Zaczek uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy w ramach realizacji programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” na temat funkcjonowania domów sąsiedzkich. Uczniowie zapoznali się z programem i zasadami działania Klubu Sąsiedzkiego przy Młynarskiej 35a. Wzięli udział w dyskusji, wraz z innymi uczniami szkół dzielnicy Wola, na temat ich wizji działania tego rodzaju instytucji. Zgłosili wiele pomysłów odnośnie funkcjonowania Klubu Sąsiedzkiego, aby stał się on atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu dla młodzieży. Wykazali zainteresowanie ofertą kulturalną i artystyczną Klubu Sąsiedzkiego. Warsztaty stworzyły możliwość wyrażenia przez uczniów własnych opinii, współpracy  i przećwiczenia metod konsultacji społecznych.

 


Świąteczna Zbiórka Żywności

 Nasi wolontariusze w dniach 26-27 listopada 2016 r. z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w Świątecznej Zbiórce Żywności organizowanej przez Bank Żywności SOS w Warszawie. Już po raz dwudziesty w 29 warszawskich hipermarketach mieszkańcy stolicy mogli przekazać zakupioną żywność do specjalnie przygotowanych koszy. W sklepach Carrefour Bemowo i Tesco przy ul. Młynarskiej dyżurowało 9 wolontariuszy z naszej szkoły. W tym roku Świąteczna Zbiórka Żywności odbywała się pod hasłem: „Dodaj świętom smaku.” Gest podzielenia się jedzeniem z osobami potrzebującymi, to świadectwo, że zależy nam na innych, a jednocześnie możemy dać dowód naszej empatycznej postawy. Nasi wolontariusze poświęcili swój wolny czas, aby zebrać potrzebne artykuły żywnościowe dla najbardziej potrzebujących. Mamy nadzieje, że te święta będą dla wszystkich smakowite i nikt nie będzie musiał ich spędzić głodny. Podziękowania dla wolontariuszy: Agaty Wąsik, Grzegorza Lendziona z kl.1C, Dawida Wojtasia, Mateusza Wietraka, Mateusza Janikowskiego z kl. 1F, Daniela Kujawy, Cypriana Szewczaka, Mateusza Ścibora z kl. 1D, Karola Bogusza z kl. 1E.

Ewelina Zaczek


Pożegnanie kombatanta p. Tadeusza Olszewskiego

W dniu 29 listopada 2016 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe pracownika Zakładów Radiowych im. M. Kasprzaka oraz uczestnika Powstania Warszawskiego, żołnierza batalionu „Kiliński”, p. Tadeusza Olszewskiego. Msza żałobna odbyła się w kościele przy Cmentarzu Bródnowskim w asyście posterunku Wojska Polskiego. W uroczystościach wziął udział sztandar batalionu „Kiliński” wraz z pocztem sztandarowym naszej szkoły w składzie: Wojciech Połosak z kl. 2A, Michał Kowalczyk z kl. 2B i Marcel Kamiński z kl. 1C pod opieką p. prof. Janusza Jakubowskiego oraz kombatanta AK batalionu „Kiliński”, p. Janusza Jakubowskiego.


Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

W dniu 5 grudnia  delegacja z naszej szkoły -  prof. E. Zaczek i przedstawiciel szkolnego wolontariatu Maciej Turek z kl. 3F wzięli udział w  obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 2016, które odbyły się w Sali Teatralnej Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów przy ul. Marcina Kasprzaka 1/3 w Warszawie.

Podczas uroczystości wręczono odznaki wolontariusza, a dla wszystkich gości wystąpiła grupa młodych wolontariuszy grająca muzykę rap i hip-hop, która z pomocą Fundacji Nebo wydała w tym roku swój pierwszy album pod tytułem NEBSQUON. Niespodzianką uroczystości był pokaz Capoeiry – sztuki walki połączonej z tańcem – w wykonaniu wolontariusza z Brazylii.


Ostatnie pożegnanie Pana Kazimierza Banacha

Z przykrością zawiadamiamy, że odszedł od nas Pan Kazimierz Banach, wieloletni nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka, wychowawca wielu absolwentów. Pozostanie w naszej pamięci jako znakomity Pedagog, Wychowawca i Kolega. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 grudnia 2017r. na Cmentarzu Wawrzyszewskim. W ostatnim pożegnaniu uczestniczył sztandar naszej szkoły.


Wolontariusze dla WOŚP

W dniach 9 - 13 stycznia 2017 r. wolontariusze naszej szkoły wspólnie z Samorządem Szkolnym kwestowali wśród uczniów i pracowników ZS Nr 36 na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrali 400 zł, które zostały przekazane na konto fundacji. Serdeczne podziękowania dla wolontariuszy uczestniczących w akcji: Agaty Wąsik 1C, Marcela Kamińskiego 1C, Klaudii Malinowskiej 1C, Grzegorza Lendziona 1C, Cypriana Szewczaka ID, Mateusza Wietraka 1F, Dawida Wojtasia 1F, Macieja Bączka 1G, Jakuba Szewczyka IG.


Ostatnie pożegnanie Pana Tadeusza Wojciechowskiego

 W dniu 20 stycznia 2017 r. poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: Marcel Kamiński kl. 1C, Marek Ledworowski kl.2A i Wojciech Połosak kl. 2A pod opieką prof. J. Jakubowskiego uczestniczył w pogrzebie Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie Pana Tadeusza Wojciechowskiego.

 


 

Ostatnie pożegnanie Pana Longina Bardzińskiego

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy emerytowanego nauczyciela naszej szkoły.  W dniu 25 stycznia 2017 r. poczet sztandarowy w składzie: Karol Bogusz, kl. 1E, Tomasz Gabrylewicz, kl. 3D i Michał Kowalczyk, kl. 2B uczestniczył w uroczystości pogrzebowej wieloletniego nauczyciela i wychowawcy w Zespole Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka Pana Longina Bardzińskiego. Opiekę nad uczniami sprawował prof. J. Jakubowski.

 


 

 

XIX Integracyjny Bal Karnawałowy Fundacji „Świat na Tak”

5 lutego 2017 r. w  Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji odbył się XIX Integracyjny Bal Karnawałowy zatytułowany „Bajki i legendy warszawskie”  zorganizowany przez Fundację „Świat na Tak” dla osób z niepełnosprawnościami i wolontariuszy fundacji. Bal rozpoczął się  Polonezem Ogińskiego w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Na uczestników czekały również liczne inne atrakcje, zabawy i konkursy z nagrodami. W organizacji balu uczestniczyli wolontariusze naszej szkoły: Agata Wąsik 1C, Mateusz Wietrak 1F, Karol Bogusz 1E, Mateusz Ścibor 1D, Szymon Frącik 3G, którym składamy serdeczne podziękowania


Uroczystości upamiętniające 75. Rocznicę powstania Armii Krajowej

W dniu 19 lutego br. poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: Wojciech Połosak 2A, Tomasz Gabrylewicz 3D, Maciej Fijałkowski 1C,  Karol Bogusz 1E, pod opieką prof. J. Jakubowskiego, uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 75. Rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Uroczystości objęte zostały Honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w intencji poległych i żyjących żołnierzy Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, następnie odbyła się Uroczysta Zmiana posterunku Honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza, połączona z odczytaniem apelu pamięci oraz składaniem wieńców i wiązanek kwiatów.


Ostatnie pożegnanie Pana Jana Donicy

W dniu 11 marca  br. poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: Wojciech Połosak 2A, Maciej Fijałkowski 1C, Krzysztof Kowalski 4E,  pod opieką prof. J. Jakubowskiego, uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych wieloletniego nauczyciela naszej szkoły śp. Jana Donicy, które odbyły  się w kościele w Warce k. Grójca.


Spacer po Warszawie z historią w tle…

Wolontariusz naszej szkoły Cyprian Szewczak  z klasy ID jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Historyczno-Edukacyjnego im.7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich.  W dniu 26 marca br. był współorganizatorem spaceru "Akcja pod Arsenałem". Była to  rekonstrukcja wydarzeń w oparciu o formę gry miejskiej, której celem było przybliżenie akcji zbrojnej Grup Szturmowych Szarych Szeregów o kryptonimie „Meksyk II” przeprowadzonej 26 marca 1943 w Warszawie w pobliżu Arsenału u zbiegu ulic: Bielańskiej, Długiej i Nalewek. W jej wyniku uwolniono harcmistrza Jana Bytnara „Rudego” oraz 20 innych więźniów przewożonych po przesłuchaniach z siedziby Gestapo w alei J. Ch. Szucha. Członkowie Stowarzyszenia wcielili się w historyczne postaci, a uczestnicy spaceru przekonali się, jaką długość miała flaga zerwana przez „Rudego” z gmachu Zachęty, co oznaczały symbole malowane przez harcerzy z Szarych Szeregów na murach Warszawy. Każdy mógł wziąć do ręki oryginalny pistolet maszynowy STEN II czy sprawdzić się w pisaniu do maszynie z 1934 roku. W rekonstrukcji uczestniczył uczeń naszej szkoły Jakub Krakowiak z klasy 1D.


Porządkowanie kwater żołnierzy Batalionu „Kiliński”

W dniu 6 kwietnia br. nasi wolontariusze: Krzysztof Książek, Michał Kowalczyk, Kacper Szapiel 2B,  Grzegorz Lendzion, Adrian Jobda 1C, Rafał Stankiewicz, Cyprian Szewczak, Mateusz Ścibor, Daniel Kujawa 1D i Bożydar Kołaczyk 2A wzięli udział w akcji sprzątania kwater żołnierzy Batalionu „Kiliński” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.


Ostatnie pożegnanie śp. Reginy Zaworskiej

W dniu 7 kwietnia br. poczet sztandarowy uczestniczył w uroczystości pogrzebowej śp. Reginy Zaworskiej – wieloletniej polonistki i wicedyrektorki  Zespołu Szkół im. M. Kasprzaka. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Cmentarzu Północnym w Warszawie.


Akcja „Żonkile”

Nasi uczniowie w ramach szkolnego wolontariatu zaangażowali się w akcję społeczno- edukacyjną „Żonkile” organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która corocznie, od 2013 r.19 kwietnia upamiętnia wybuch Powstania w Getcie Warszawskim w 1943 r. W ramach obchodów rocznicowych wolontariusze wraz z Panią Eweliną Zaczek przygotowywali symboliczne, papierowe żonkile, które wręczali mieszkańcom Warszawy jako symbol pamięci o bohaterach powstania z 1943 roku. O powstaniu przypominały w szkole żółte żonkile, którymi wolontariusze ozdobili korytarz szkolny. Wszyscy uczniowie szkoły mieli możliwość zapoznania się z faktami dotyczącymi powstania w getcie warszawskim poprzez audycję nadaną przez szkolny radiowęzeł. W akcji wzięli udział wolontariusze: Grzegorz Lendzion 1C, Agata Wąsik 1C, Adrian Jobda 1C, Szymon Frącik 3G, Mateusz Wietrak 1F, Daniel Kujawa 1D, Rafał Stankiewicz 1D, Cyprian Szewczak 1D.


Charytatywny Marszobieg „Bieg na Tak – Biegam Bo Lubię”

Nasi wolontariusze w dniu 22.04.2017 r. wzięli udział w Marszobiegu  „Bieg na Tak”, organizowanym przez El Padre Sp. z o.o., którego partnerami są Polskie Radio S.A., PKN Orlen S.A. oraz Fundację „Świat na Tak”, pod hasłem „ Biegam Bo Lubię”. Trasa biegu wyniosła około 3 km, umiejscowiona była w malowniczej scenerii Łazienek Królewskich.

Marszobieg miał charakter integracyjny, wraz z wolontariuszami Fundacji „Świat na Tak” uczestniczyły w nim osoby niepełnosprawne. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale. W marszobiegu wzięli udział: Kacper Szapiel 2B,Michał Kowalczyk 2B, Krzysztof Książek 2B, Agata Wąsik 1C,  Adrian Jobda 1C, Szymon Frącik 3G, Cyprian Szewczak 1D, Mateusz Ścibor 1D, Michał Kosewski 1G. Wolontariuszom dziękujemy za zaangażowanie, pomimo mało sprzyjającej pogody.


XXIV Stołeczna Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Nasi wolontariusze zostali zaproszeni na XXIV Stołeczną Galę Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” organizowaną przez Fundację „Świat na Tak”, która odbyła się 25 maja br. w Teatrze Komedia. Galę zaszczycili swoją obecnością Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz- Walc, prezes Fundacji „Świat na Tak” Joanna Fabisiak, burmistrzowie dzielnic Warszawy, przedstawiciele organizacji społecznych, oświatowych, nauczyciele i opiekunowie szkolnych kół wolontariatu oraz wolontariusze. W czasie uroczystości nagrodzono Laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, nadano tytuł Ambasadora Dobra prof. dr n. med. Alicji Chybickiej. Galę uświetnił występ młodych aktorów z Autorskiej Szkoły Musicalowej w Warszawie oraz recital aktorów teatru Komedia. Na koniec uroczystości odbyła się loteria z cennymi nagrodami.  Młodzi Wolontariusze stanowią dobry przykład, poświęcają swój czas, zainteresowania i pracę na rzecz innych i nie oczekują niczego w zamian.Porządkowanie kwater Batalionu „Kiliński”

Nasi wolontariusze  Adam Świątkiewicz 2b, Adrian Jobda 2C i Cyprian Szewczak 2D wzięli udział w porządkowaniu kwater żołnierzy Batalionu „Kiliński” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w związku ze zbliżającą się 73 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Wolontariusze z wielkim zaangażowaniem porządkowali teren wokół grobów powstańców, myli płyty nagrobne, usuwali chwasty, grabili liście. Jest to wyraz pamięci dla tych, którzy odeszli w obronie Ojczyzny.


73. rocznica Powstania Warszawskiego

31 lipca br. poczet sztandarowy w składzie: Marek Ledworowski 3A, Maciej Fijałkowski 2C, Michał Kosewski 2G, Grzegorz Lendzion 2C i Daniel Kujawa  2D wziął udział w rocznicowych obchodach upamiętniających wybuch Powstania Warszawskiego wspólnie z kombatantami Batalionu „Kiliński”. Uroczystość  rozpoczęła się o godzinie 12.00 przy pomniku Powstańców Warszawy na Placu Powstańców Warszawy. W tym miejscu 1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17.00 Kompanie Batalionu „Kiliński” Armii Krajowej rozpoczęły heroiczne walki Powstania Warszawskiego. Delegacje złożone z przedstawicieli żołnierzy batalionu „Kiliński”, władz dzielnicy Śródmieście oraz Zespołu Szkół im. M. Kasprzaka złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy pomniku Powstańców Warszawy, którego budowę zainicjował dowódca batalionu "Kiliński" Henryk Roycewicz ps. Leliwa.


73 rocznica zdobycia gmachu PAST-y

21 sierpnia br. poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: Karol Bogusz I2E, Wojciech Połosak 3A, Bartłomiej Błaszczyk 2E, Mateusz Wietrak 2F i Tomasz Gabrylewicz 4D wziął udział w uroczystości rocznicowej upamiętniającej zdobycie gmachu PAST-y przez żołnierzy z batalionu „Kiliński” i wspomagające go inne oddziały powstańcze. Podczas uroczystości  przedstawiciele żołnierzy Armii Krajowej, posłowie,  przedstawiciele władz miasta i dzielnicy Śródmieście, przedstawiciele organizacji kombatanckich i delegacja Zespołu Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka  złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą, upamiętniającą walczących.

Walki o gmach trwały prawie trzy tygodnie,  a Niemcy z najwyższego punktu w tej części miasta prowadzili ostrzał. Przechodziły tędy wszystkie połączenia telefoniczne Berlina z okupacyjnymi władzami, a także z całym frontem wschodnim. Batalion "Kiliński" był jedną z największych jednostek walczących w powstaniu.  - Liczył 2 tys. żołnierzy. Ostatecznie 20 sierpnia 1944 r. żołnierze batalionu „Kiliński”, przy wsparciu innych oddziałów powstańczych, pokonali silnie uzbrojonych Niemców. Budynek przy ulicy Zielnej pozostał w polskich rękach do końca powstania.


Nagroda Fundacji „Świat na Tak” dla Michała Kosewskiego

Nasz wolontariusz Michał Kosewski z klasy 2G  zajął II miejsce w konkursie zorganizowanym przez Fundację „Świat na Tak”. Praca konkursowa polegała na wykonaniu plakatu pt. „Integracja”. Celem konkursu było poszerzanie świadomości społeczeństwa i zachęcenie do integracji społecznej  z osobami niepełnosprawnymi. Michał oprócz pamiątkowego medalu otrzymał  pendrive i grę planszową.

 


Wieczór poetycko-muzyczny

14 września br. wolontariusze Michał Nowicki i Mikołaj Fiuk z klasy 2D uczestniczyli w organizacji Wieczoru Poetycko – Muzycznego zorganizowanego przez Fundację Polskiego Państwa Podziemnego w Centrum Edukacji Historycznej w budynku PAST-y. Wieczór poetycko-muzyczny poświęcony był  poezji Stanisławy Saloni, która w czasie Powstania Warszawskiego  walczyła w oddziale „Żywiciela” na Żoliborzu. Poza recytacją wierszy powstańczych Stanisławy Saloni, uczestnicy spotkania mogli posłuchać wspomnień rodziny poetki oraz pani Marii Walter-Gantz, ps. „Kropka”, koleżanki artystki z lat młodzieńczych, sanitariuszki w czasie Powstania Warszawskiego. W czasie wieczoru prezentowano  piosenki powstańcze w wykonaniu Joanny Zaniewicz przy akompaniamencie Krzysztofa Kiciora.


Gala Finałowa Miss Wheelchair World 2017

Nasi wolontariusze Cyprian Szewczak, Mateusz Ścibor, Daniel Kujawa 2D, Dawid Wojtaś, Maks Dobkowicz 2F, Karol Bogysz 2E, Wiktor Flach, Piotr Karolak 1E, Adam Bagiński 1D wzięli udział w  Gali Finałowej konkursu Miss  Wheelchair World 2017 7 października br. W konkursie wzięły udział 24 kandydatki z 19 państw, które prócz zaprezentowania swoich wdzięków łamały stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością, zaprezentowały publiczności, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w realizowaniu życiowych celów i osiąganiu sukcesów w życiu zawodowym. Wśród gości specjalnych znalazły się prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Agata Młynarska, Iwona Cichosz i Monika Kuszyńska. W programie wystąpili także:  Swing-Duet, zespół „Tańca z Gwiazdami”, Sahel Blues z młodzieżą z grupy Młodzi Migają Muzykę oraz Sound’n’Grace. Po koronę najpiękniejszej niepełnosprawnej miss sięgnęła reprezentantka Białorusi, Aleksandra Chichikova. Pierwszą wicemiss została Lebohang Monyatsi z Republiki Południowej Afryki, z kolei tytuł drugiej wicemiss zdobyła reprezentantka Polski, Adrianna Zawadzińska, którą dopingowali  kibice z Polski. Konkurs zorganizowano z myślą o integracji społecznej i przełamywaniu barier, a także przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.


Spotkanie wolontariuszy z Miss Wheelchair 2017

               12 października br. wolontariusze, którzy byli obecni na Gali Finałowej konkursu Miss Wheelchair 2017, zostali zaproszeni przez współorganizatora imprezy Pełnomocnika Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ds. równego traktowania p. Karolinę Malczyk  oraz Fundację „Świat na Tak” na spotkanie ze zwyciężczynią konkursu p. Aleksandrą Chichikovą.

                W czasie spotkania wolontariusze poznali idee, jakie przyświecały organizatorom konkursu Miss Wheelchair 2017. Pani Karolina Malczyk podziękowała wolontariuszom za ich wsparcie  w organizacji konkursu, przypomniała najważniejsze cechy dobrego wolontariusza.  Następnie Miss Wheelchair 2017 Aleksandra Chichikova przedstawiła wolontariuszom swoje plany związane z przełamywaniem stereotypów związanych z osobami niepełnosprawnymi. Podkreśliła, że osoby niepełnosprawne mogą się realizować w życiu zawodowym i publicznym. Wolontariusze otrzymali od organizatorów konkursu drobne upominki i dyplomy  uczestnictwa w wolontariacie.


  


Sprzątanie kwater batalionu „Kiliński”

Podobnie jak w roku ubiegłym wolontariusze naszej szkoły wzięli udział w akcji porządkowania kwater batalionu „Kiliński” przed świętem Wszystkich Świętych. Wolontariusze umyli tablice upamiętniające żołnierzy batalionu „Kiliński”, zagrabili liście i uporządkowali teren wokół kwater powstańczych. W akcji udział wzięli: Paweł Patoka, Marcin Łukasiewicz, Wiktor Tota, Sebastian Kłos, Piotr Urmanowski 1A, Mateusz Ścibor, Rafał Stankiewicz, Franciszek Kruk 2D, Karol Bogusz 2E, Wiktor Flach 1E, Joanna Jonik, Mateusz Janikowski, Kacper Ziółek, Michał Mostowski 2F.


Zapalenie zniczy na kwaterach batalionu „Kiliński”

W przeddzień Wszystkich Świętych wolontariusze i klasa 2E odwiedzili kwatery batalionu „Kiliński” i zapalili znicze na grobach powstańców na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Konsekwentnie dbamy o groby naszych bohaterów, aby ich ofiara dla kolejnych pokoleń nie została zapomniana.


Szkolenie wolontariuszy we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej.

17 października br. odbyło się szkolenie naszych wolontariuszy zorganizowane we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Szkolenie poprowadziła trenerka CEO p. Małgorzata Brzezińska- Hubert. Wolontariusze w trakcie warsztatów dowiedzieli się na czym polega wolontariat, wspólnie wypracowali przykłady działań, które mogą podejmować w ramach wolontariatu z uwzględnieniem kontekstu szkolnego oraz potrzeb społeczności lokalnej, przedstawili swoje motywacje i oczekiwania odnośnie wolontariatu w szkole. W szkoleniu udział wzięli: Marcin Łukasiewicz, Paweł Patoka, Piotr Urmanowski, Rafał Dzikowski, Maciej Zalewski, Sebastian Kłos, Ivan Krushelnytskyi 1A, Dawid Wojtaś, Maks Dobkowicz, Michał Mostowski, Piotr Kucharski, Kacper Ziółek 2F, Karol Bogusz, Bartłomiej Błaszczyk 2E, Mateusz Ścibor, Franek Kruk, Daniel Kujawa, Rafał Stankiewicz, Cyprian Szewczak 2D, Filip Malinowski, Szymon Mamiński 1D, Mateusz Janikowski, Joanna Jonik, Mateusz Wietrak 2F, Gabriela Mróz, Aleksandra Mróz 2H, Agata Wąsik 2C, Adam Bagiński 1D.


Bieg Niepodległości

11 listopada nasi wolontariusze wsparli organizatorów Biegu Niepodległości, w którym wzięła udział rekordowa liczba 15 016 biegaczy, 428 zawodników NordicWalkingi 16 wózków. Godnie uczciliśmy 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.
Wolontariusze dbali o depozyty biegaczy w czasie biegu i pomimo chłodnej aury zapewniali sprawną obsługę uczestników biegu. W akcji udział wzięli: Aleksandra Mróz 2H, Gabriela Mróz 2H, Kuba Rabiak 1A, Mateusz Marczak 1A, Maciej Zalewski 1A,Marcin Łukasiewicz 1A, Ivan Krushelnytskyi 1A, Agata Wąsik 2C, Karol Bogusz 2E,Paweł Patoka 1A, Wiktor Tota 1A, Piotr Urmanowski1A, Daniel Kujawa 2D, Mateusz Ścibor 2D, Jakub Fornalski 1D, Szymon Mamiński 1D, Adam Bagiński 1D,Piotr Karolak 1E, Maks Dobkowicz 2F, Michał Mostowski 2F, Kacper Ziółek 2F, Piotr Kucharski 2F, Kuba Teodorkiewicz 2F, Sebastian Kłos 1A, Franek Kruk 2D, Joanna Jonik 2F, Mateusz Janikowski 2F. Wolontariusze otrzymali od organizatora pamiątkowe medale.


Ostatnie pożegnanie śp. Aliny Janowskiej

20 listopada poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: Tomasz Gabrylewicz 4D, Karol Bogusz 2E i Adam Świątkiewicz 3B, pod opieką prof. Pawła Dąbrowskiego uczestniczył w ceremonii ostatniego pożegnania wybitnej aktorki śp. Aliny Janowskiej. Aktorka została pochowana na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.Uroczystości na cmentarzu zostały poprzedzone mszą świętą w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Alina Janowska zagrała wiele niezapomnianych ról filmowych, w tym w "Zakazanych piosenkach”. Szczególną popularność zyskała w latach 60. i 70. występując w serialu "Wojna domowa" oraz filmie "Podróż za jeden uśmiech". Występowała na warszawskich scenach: Syreny, Buffo, STS-u i Komedii, a także w Teatrze Telewizji, na estradzie i w kabarecie. Przez kilkadziesiąt lat była związana z Polskim Radiem, grała w "Podwieczorku przy mikrofonie" i licznych słuchowiskach.
Była szczególnie związana z batalionem „Kiliński” biorącym udział w zdobywaniu PASTY w czasie powstania warszawskiego. Od pierwszego dnia uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka batalionu. Podkreślała, że jej udział w powstaniu był dla niej obowiązkiem, który starała się spełnić jak najlepiej. Po wojnie wielokrotnie angażowała się w inicjatywy podtrzymujące pamięć o Powstaniu Warszawskim. W czasie uroczystości na Powązkach Wojskowych pożegnał śp. Alinę Janowską p. Janusz Jakubowski ps. „Sokół”– ochotnik, strzelec 8. kompanii II plutonu batalionu "Kiliński", prezes Ogólnokrajowego Środowiska Batalionu „Kiliński”.


Podziękowanie dla wolontariuszy biorących udział w poczcie sztandarowym

Wolontariusze z naszej szkoły chętnie reprezentują szkołę w poczcie sztandarowym traktując to jako swój obowiązek i wyróżnienie. Poczet sztandarowy reprezentował naszą szkołę na ceremoniach pogrzebowych emerytowanych nauczycieli i pracowników Kasprzaka 12 grudnia 2017 r. – Michał Kosewski 2G, Wojciech Połosak 3A i Adam Świątkiewicz 3B, 15 grudnia 2017 r. – Tomasz Gabrylewicz 4D, Maciej Fijałkowski 2C i Maciej Zalewski 1A, 29 grudnia 2017 r. – Maciej Fijałkowski 2C, Michał Kosewski 2G i Adam Świątkiewicz 3B, 9 stycznia 2018 r. – Michał Kosewski 2G, Wojciech Połosak 3A i Adam Świątkiewicz 3B.


Szkolenie wolontariuszy w ramach projektu „Kto na ochotnika”

1 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbyło się szkolenie dla wolontariuszy, które poprowadziła edukatorka Centrum Edukacji Obywatelskiej Dagmara Gortych. Wolontariusze w trakcie szkolenia rozpoznawali swoje mocne i słabe strony, poszukiwali możliwości współpracy ze środowiskiem lokalnym, zgłaszali własne pomysły co do funkcjonowania wolontariatu. Spotkanie dało możliwość współpracy z wolontariuszami z Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego, którzy brali udział w szkoleniu. Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Kto na ochotnika?" prowadzonego przez edukatorów Centrum Edukacji Obywatelskiej, który rozpoczął się od 1 marca 2017 roku i będzie trwał do czerwca 2018 roku. W szkoleniu wzięło udział 11 wolontariuszy: Kuba Teodorkiewicz, Joanna Jonik, Mateusz Wietrak z klasy 2F, Agata Wąsik z klasy 2C, Rafał Dzikowski, Maciej Zalewski, Marcin Łukasiewicz, Jakub Rabiak, Sebastian Kłos, Mateusz Marczak, Ivan Krushelnytskyi z klasy 1A.


Maraton na trampolinach zorganizowany przez sztab WOŚP na Targówku

Pod okien instruktorów JUMPit nasi wolontariusze Franek Kruk i Daniel Kujawa z klasy 2D wzięli udział w maratonie na trampolinach. Akcję zorganizował sztab WOŚP w Szkole Podstawowej nr 379 im. Szarych Szeregów, a jej celem było zasilenie Skarbonki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy .


Wizyta studyjna wolontariuszy w Bibliotece na ul. Żytniej

9 stycznia grupa wolontariuszy wzięła udział w wizycie studyjnej w Bibliotece na ul. Żytniej w ramach projektu „Kto na ochotnika”. Wolontariusze, poprzez kreatywne i angażujące ich zadania, mieli okazję włączyć się w codzienne funkcjonowanie Biblioteki, dowiedzieli się o możliwościach współpracy z instytucją w ramach wolontariatu. W spotkaniu udział wzięli: Szymon Mamiński , Adam Bagiński, Jakub Fornalski 1D, Aleksandra Mróz, Gabriela Mróz 2H, Mateusz Wietrak, Kuba Teodorkiewicz, Joanna Jonik 2F.


Udział wolontariuszy w 26 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

26. Finał WOŚP odbył się w dniu 14 stycznia 2018, a jego celem było pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Akcję wsparli nasi wolontariusze z Kasprzaka, którzy przyłączyli się do sztabu stworzonego w Urzędzie Dzielnicy Targówek przy ul Kondratowicza 20. Pomimo mroźnej pogody wolontariusze ochoczo przystąpili do kwestowania i w sumie zebrali 6 157,35 zł. W akcji udział wzięli: Mateusz Wietrak, Mateusz Janikowski, Kacper Myszewski, Michał Mostowski, Kacper Ziółek, Piotr Kucharski, Dawid Wojtaś, Maks Dobkowicz, Joanna Jonik, Kuba Teodorkiewicz z klasy 2F, Wiktor Flach, Piotr Karolak, Roszak Patryk z klasy 1E, Szymon Mamiński, Adam Bagiński z klasy 1D, Karol Bogusz z klasy 2E, Agata Wąsik z klasy 2C, Marcin Łukasiewicz, Maciej Zalewski, Jakub Rabiak, Rafał Dzikowski, Sebastian Kłos z klasy 1A, Aleksandra Mróz, Gabriela Mróz z klasy 2H, Daniel Kujawa, Mateusz Ścibor, Franek Kruk z klasy 2D. Wszystkim wolontariuszom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!!!


XX Bal Integracyjny – „W Krainie Lodu”

W dniu 3 lutego 2018 roku odbył się Jubileuszowy XX Integracyjny Bal Karnawałowy „W Krainie Lodu” dla osób z niepełnosprawnościami zorganizowany przez Fundację Świat na Tak. W organizacji balu uczestniczyli wolontariusze naszej szkoły: Gabriela Mróz, Aleksandra Mróz 2H, Agata Wąsik 2C, Karol Bogusz 2E, Joanna Jonik, Jakub Teodorkiewicz, Mateusz Janikowski 2F, Cyprian Szewczak, Mateusz Ścibor, Cyprian Szewczak 2D, Paweł Patoka, Wiktor Tota 1A.Celem balu, jak co roku, było promowanie idei integracji dzieci i młodzieży, nauka budowania solidarności, ale przede wszystkim wspólna zabawa. W Balu Integracyjnym uczestniczyło 220 osób z niepełnosprawnościami z terenu Warszawy i okolic. Uczestnikami Balu byli również wolontariusze (ok. 230 osób) warszawskich Klubów Ośmiu, opiekunowie „Klubów Ośmiu”, instruktorzy wolontariatu Fundacji „Świat na Tak”, współorganizatorzy, zaproszeni goście oraz rodzice. W sumie na Balu bawiło się ok. 500 osób. Honorowym patronatem Bal objęła Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz, Pan Robert Kempa Burmistrz Dzielnicy Ursynów oraz Pan Zbigniew Leszczyński Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy.


Olimpiada Solidarności

15 marca 2018 r. odbyły się egzaminy etapu wojewódzkiego V edycji Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii. Olimpiada Solidarności to konkurs historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest budowanie tożsamości narodowej poprzez podnoszenie wiedzy z najnowszej historii Polski, budzenie zainteresowania przemianami demokratycznymi w Polsce. W konkursie wzięli udział uczniowie Kasprzaka: Franciszek Kruk 2D, Przemysław Kula 2F, Mateusz Klimczuk 3F, Kamil Gałązka 3E, Paweł Patoka 1A. W konkursie wzięło udział 72 uczniów i uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego.


Wizyta wolontariuszy w Sejmie

Wolontariusze, którzy uczestniczyli w organizacji XX Balu Integracyjnego „W krainie lodu” dla osób z niepełnosprawnościami zostali zaproszeni przez prezeskę fundacji „Świat na Tak” p. J. Fabisiak w dniu 15 lutego 2018 r. na spotkanie w Sali Kolumnowej Sejmu. W spotkaniu wzięli także udział sponsorzy balu. Przedstawiciele fundacji „ Świat na Tak” podziękowali wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w organizację jubileuszowego balu. Opiekunowie wolontariatu z poszczególnym szkół otrzymali pisemne podziękowanie za pracę na rzecz fundacji. Relacja KRTV Kasprzak ze spotkania znajduje się pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=84KeaJmGsAM&feature=youtu.be&list=PLymtr...
Szkolenie wolontariatu w ramach projektu „Kto na ochotnika ?”

Grupa 21 wolontariuszy w dniu 26 marca br. odbyła szkolenie, którego celem było poszerzenie umiejętności komunikacyjnych. Szkolenie odbyło się w języku angielskim, a poprowadził je wolontariusz Fundacji Schumana Vlad Sivakov. W czasie szkolenia wolontariusze mieli możliwość poznania różnych form komunikacji, zwłaszcza komunikacji pozawerbalnej, a także dowiedzieli się o możliwościach uczestnictwa w wolontariacie europejskim. Szkolenie było elementem prowadzonego projektu „Kto na ochotnika ?” w ramach współpracy z Centrum Edukacji Europejskiej.
Udział wolontariuszy w akcji „Żonkile”

19 kwietnia przypadała 75 rocznica Powstania w Getcie Warszawskim. Wolontariusze naszej szkoły wzięli udział w akcji społeczno – informacyjnej „Żonkile” dotyczącej tego wydarzenia, organizowanej przez Muzeum Żydów Polskich Polin. W ramach przygotowania uczniów-wolontariuszy do akcji, 5 kwietnia odbyło się w muzeum Polin spotkanie z p. Krystyną Budnicką. Była to niepowtarzalna okazja, by usłyszeć o powstaniu od świadka tych wydarzeń.
W ramach akcji „Żonkile” wolontariusze rozdawali przechodniom na ulicach, w pobliżu szkoły, papierowe kwiaty, które upamiętniały Powstanie w Getcie Warszawskim, udzielali podstawowych informacji na temat wydarzeń z 1943 r., przybliżali mieszkańcom historię Żydów warszawskich.
W ramach podziękowań za zaangażowanie w akcję „Żonkile” wolontariusze zostali zaproszeni przez dyrekcję muzeum Polin na warsztaty na wystawie czasowej „Obcy w domu. Wokół Marca ’68 roku” we wrześniu. W akcję zaangażowali się wolontariusze: Mateusz Ścibor 2D, Agata Wąsik 2C, Mateusz Wietrak 2F, Grzegorz Lendzion 2C, Jakub Teodorkiewicz 2F, Adam Mokrzycki 2F, Krzysztof Iwański 2 F, Aleksandra Mróż 2H, Gabriela Mróz 2H, Kacper Szymański 2C, Cyprian Szewczak 2D, Duong Xuan Tien 2F, Joanna Jonik 2F.


Udział wolontariuszy w Orlen Warsaw Marathon 2018

Dwadzieścia tysięcy miłośników sportu rywalizowało podczas ORLEN Warsaw Marathon. Wolontariusze ZS Nr 36 w dniu 22 kwietnia zajęli się obsługą punktu nawodnieniowego dla zawodników na 32,5 km na trasie biegu. Wolontariat podczas ORLEN Warsaw Marathon 2018 był okazją do współorganizowania jednej z największych imprez biegowych w Europie, zdobycia nowych umiejętności i zobaczenia na własne oczy jak powstają tego rodzaju wydarzenia.
Wolontariusze w czasie akcji wykazali się dyscypliną, ogromnym zaangażowaniem i otwartością na nowe wyzwania, nie tylko dostarczali napoje zawodnikom, ale też dopingowali do większego wysiłku. W akcji udział wzięli: Ivan Krushelnytskyi, Marcin Łukasiewicz, Mateusz Marczak, Maciej Zalewski, Wiktor Tota, Piotr Urmanowski, Paweł Patoka z klasy 1A, Adam Mokrzycki, Duong Xuen Tien, Joanna Jonik, Jakub Teodorkiewicz, Kacper Ziółek, Michał Mostowski, Maks Dobkowicz, Mateusz Wietrak Mateusz Janikowski z klasy 2F, Aleksandra Mróz, Gabriela Mróz z klasy 2H, Mateusz Ścibor, Daniel Kujawa, Franciszek Kruk z klasy 2D, Grzegorz Lendzion z klasy 2C, Piotr Karolak, Wiktor Flach z klasy 1E, Jakub Fornalski z klasy 1D. Organizatorzy biegu docenili pracę wolontariuszy przesyłając pamiątkowe dyplomy.


Wolontariusze w czasie „Nocy Muzeów”

19 maja odbyła się kolejna edycja NOCY MUZEÓW. Nasi wolontariusze wsparli pomocą w organizacji tego wydarzenia Fundację Polskiego Państwa Podziemnego. W budynku PAST-Y odbyły się spotkania kombatantów batalionu „Kiliński” z warszawiakami, którzy z zainteresowaniem słuchali opowieści o Powstaniu Warszawskim i zdobyciu PAST-y. Za pomoc w organizacji wydarzenia podziękowania dla Kacpra Szymańskiego, Cypriana Szewczaka, Mateusza Ścibora, Rafała Stankiewicza i Franciszka Kruka z klasy 2D.


Wolontariusz Mateusz Wietrak laureatem XXIV edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i zwycięzcą warszawskich eliminacji z tytułem Wspaniałego Warszawy

24 maja odbyła się kolejna, jubileuszowa XXV Stołeczna Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” zorganizowana przez fundację „Świat na Tak” w teatrze „Roma” w Warszawie. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1993 r., a założycielka fundacji p. Joanna Fabisiak zainspirowana westernem „Siedmiu Wspaniałych”, którego bohaterowie przeciwstawiają się dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku i zwyciężają, stworzyła program wychowawczy oparty na prostym przesłaniu – wystarczy niewielu, by zmienić wiele. Młodzi wolontariusze chcą zmieniać wiele, dlatego podejmują pracę w szkolnych „Klubach Ośmiu”.
W czasie eliminacji stołecznych najlepszy spośród kandydatów z poszczególnych dzielnic okazał się uczeń naszej szkoły Mateusz Wietrak z klasy 2F. Mateusz jest osobą niezwykle skromną, angażuje się zarówno w działania szkolnego wolontariatu, ale także realizuje się poprzez wolontariat indywidualny osiągając przy tym wysokie wyniki w nauce. Mateusz od 2014 r. angażuje się w pracę dla Warszawskiego Stowarzyszenia Rugby na Wózkach „Four Kings” – sędziuje spotkania drużyn, pomaga w organizacji treningów, w 2016 r. rozpoczął pracę w „Domu Chleba” i „Poradni Miłosierdzia” na terenie parafii w Wilanowie, a także współpracuje z fundacją „Kulawa Warszawa”. Jest odpowiedzialny, konsekwentny w działaniu i otwarty na potrzeby innych ludzi. Cechuje go także wysoka kultura osobista i umiejętność współpracy z innymi wolontariuszami.
Mateusz otrzymał także tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” i reprezentował Warszawę podczas XXIV ogólnopolskiej edycji konkursu, która odbyła się w dniach 8-10 czerwca Trzebiatowie.
Serdecznie gratulujemy !!!!
PS. Relację z XXV Gali Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” z teatru „Roma” można przeczytać w czerwcowym numerze szkolnej gazetki #Potwierdzone_Info.


Bieg Niepodległych w Rembertowie

10 czerwca 2018 r. w lesie rembertowskim na terenie tzw. Wembley przy ulicy Działyńczyków odbyły się biegi przełajowe dla dorosłych i dla dzieci. Były one rozgrywane w ramach Pikniku Rodzinnego. Organizatorami wydarzenia były: Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Fundacja Baza Rembertów oraz Stowarzyszenie Rembertów Team. W akcję organizowania biegu włączyli się wolontariusze z ZS Nr 36 im. M. Kasprzaka, którzy przygotowywali i wytyczali trasę biegu, sędziowali na trasie i mecie biegu, brali udział w czynnościach porządkowych. W akcji udział wzięli: Adam Mokrzycki, Kacper Ziółek, Michał Mostowski, Maks Dobkowicz, Mateusz Ścibor, Grzegorz Lendzion, Franek Kruk, Piotr Urmanowski, Mateusz Janikowski, Krzysztof Iwanicki, Piotr Kucharski. Dziękujemy wolontariuszom za zaangażowanie!!!!


WOLONTARIAT 2018/2019

74- ta rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

31 lipca wolontariusze wspólnie z kombatantami Batalionu „Kiliński”, władzami dzielnicy Śródmieście oraz przedstawicielami władz Warszawy uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej wybuch Powstania Warszawskiego. Obchody odbyły się na placu Powstańców Warszawy. W czasie uroczystości głos zabrał Pan Janusz Jakubowski, prezes Ogólnokrajowego Środowiska Batalionu AK „Kiliński”. W swoim przemówieniu wspomniał walczącą w szeregach batalionu Alinę Jankowską, która od pierwszego dnia uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka batalionu AK "Kiliński" biorącego udział m.in. w walkach o budynek PAST-y, Prudentialu i Poczty Głównej". Delegacja szkoły złożyła pod pomnikiem powstańców kwiaty.


74-ta rocznica zdobycia PAST-y

20 lipca 1944 r. żołnierze Batalionu „Kiliński” zdobyli strategicznie położony i jeden z najwyższych w Warszawie budynek PAST-y przy ulicy Zielnej. Atakiem dowodził rotmistrz Henryk Leliwa – Roycewicz. Powstańcy, aby zdobyć budynek, musieli go wcześniej podpalić. Do szturmu użyto strażackiej motopompy - przy jej pomocy do budynku wtłoczono mieszankę paliw. Szalejący w gmachu pożar przesądził o zwycięstwie Polaków. Budynek pozostał w polskich rękach do końca powstania. Z PAST-y wyprowadzono 115 jeńców, w tym 7 oficerów oraz 6 rannych żołnierzy. Zmarło 36 Niemców. W wyniku walk o PAST-ę po stronie polskiej poległo 38 osób, a ranne zostały 63 osoby.
W uroczystościach upamiętniających to wydarzenie wzięli udział wolontariusze naszej szkoły reprezentując szkołę w poczcie sztandarowym i składając kwiaty pod tablicą poświęconą powstańcom .
Więcej informacji pod linkiem http://niezalezna.pl/233679-74-rocznica-zdobycia-past-y


Sprzątanie kwater Batalionu „Kiliński””

Jak co roku, wolontariusze naszej szkoły, nie zapomnieli o sprzątaniu kwater Batalionu „Kiliński” przed uroczystością 74-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wolontariusze oczyścili płyty nagrobne, uporządkowali alejki wokół kwater powstańców. Kwatera poległych żołnierzy Batalionu liczy 44 płyt nagrobnych. Wolontariusze porządkując groby poległych okazali w ten sposób szacunek, pamięć i cześć wszystkim Powstańcom, poległym i tym żyjącym, przyczynili się do tego, aby pamięć o Bohaterach przetrwała w kolejnych pokoleniach Polaków.
Spotkanie Klubów „Ośmiu”

Grupa 7 wolontariuszy wraz z opiekunem szkolnego wolontariatu uczestniczyła 25 września w spotkaniu inaugurującym pracę „Klubów Ośmiu” Fundacji „Świat na Tak” w ramach Programu Szkolnych „Klubów Ośmiu” Młodzieżowego Wolontariatu . Spotkanie, na które przybyli przedstawiciele szkolnych wolontariatów ze wszystkich dzielnic Warszawy, miało charakter integracyjny. Wolontariusze wzięli udział w zajęciach animacyjnych, które zostały przyjęte przez nich entuzjastycznie.
W trakcie warsztatów dla wolontariuszy odbyło się również spotkanie opiekunów „Klubów Ośmiu”, które poprowadziła prezes zarządu fundacji „Świat na Tak” p. Joanna Fabisiak.


Lekcja muzealna dla wolontariuszy

13 września 11 wolontariuszy uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych na wystawie czasowej ”Obcy w domu. Wokół Marca ’68” w Muzeum Żydów Polskich POLIN. Wolontariusze pracowali w grupach poświęconych różnym wątkom tematycznym na wystawie, a następnie prezentowali wyniki pracy wszystkim uczestnikom zajęć. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się o przyczynach, przebiegu i skutkach wydarzeń Marca ’68, a także o tym, jakie miejsce zajmują one wśród innych buntów społecznych okresu Polski Ludowej. Emocjonalnie angażująca ekspozycja pozwoliła im zrozumieć dramat młodych osób, które zostały zmuszone do emigracji, opuszczenia swojego domu i kraju, w którym zostawali ich znajomi i przyjaciele. Wolontariusze poznali ludzki wymiar historii: uświadomili sobie, jakie piętno Marzec odcisnął na indywidualnych losach zwykłych ludzi. W czasie zajęć mieli okazję do dyskusji o zjawiskach wciąż aktualnych: o stygmatyzacji, dyskryminacji mniejszości, o języku nienawiści czy o mechanizmach funkcjonowania propagandy.
Zajęcia edukacyjne były formą podziękowania dyrekcji Muzeum Żydów Polskich POLIN za udział wolontariuszy w akcji „Żonkile” w kwietniu br. Akcja ta miała na celu przypomnienie warszawiakom o rocznicy powstania w getcie warszawskim.


Uroczystości upamiętniające Powstanie Warszawskie na Cmentarzu Powstańców Warszawy

2 października 2018 roku, w 74-tą rocznicę upadku Powstania Warszawskiego, w Dniu Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy, odbyły się uroczystości pod pomnikiem „Polegli Niepokonani” na Cmentarzu Powstańców Warszawy. W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy naszej szkoły. Wszyscy obecni na uroczystości oddali hołd powstańcom oraz ludności cywilnej, która brała udział w walkach powstańczych. W obchodach wzięli udział uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych.


Udział wolontariuszy w organizacji Międzynarodowych Zawodów Rugby na Wózkach Mazovia Cup 2018

W dniach 13-14 października nasi wolontariusze uczestniczyli w organizacji międzynarodowego turnieju rugby na wózkach Mazovia Cup 2018. Turniej Mazovia Cup to coroczne zawody sportowe organizowane od 2011 roku przez warszawski klub sportowy rugby na wózkach "Four Kings". Wolontariusze pomagali w promocji turnieju (stoisko z gadżetami), w przygotowaniu hali oraz w wydawaniu posiłków dla zawodników. Przy okazji mogli porozmawiać po angielsku z zawodnikami zza granicy, co przyczyniło się do podniesienia ich umiejętności językowych. Wolontariusze mogli z bliska przyjrzeć się, jak wygląda gra na poziomie międzynarodowym. Wolontariusze wykazali się odpowiedzialnością i zapałem do pracy, za co otrzymali podziękowania od organizatora zawodów.


30 Bieg Niepodległości w Warszawie

11 listopada w Warszawie odbył się 30 Bieg Niepodległości organizowany przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA. Wydarzenie to było jednym z wielu, które wiązało się z ogólnopolskimi obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W organizacji Biegu pomagali wolontariusze naszej szkoły. Do pomocy zgłosiła się rekordowa liczba 41 wolontariuszy. W czasie biegu zabezpieczali oni trasę, pełnili funkcje porządkowe nie zważając na chłodną aurę. Bieg wystartował o godz. 11.11 , zgłosiła się do niego rekordowa liczba ponad 18 tysięcy biegaczy. Zawodnicy ustawili się na starcie w dwóch kolumnach – w koszulce białej i czerwonej, tworząc najdłuższą flagę Polski. W podziękowaniu za pomoc wolontariusze otrzymali od organizatora pamiątkowe medale i podziękowania.


Świąteczna Zbiórka Żywności dla Banku Żywności SOS w Warszawie

W dniach 30.11 do 2 12. 2018 trwała w Warszawie coroczna akcja zbiórki żywności zorganizowana przez Bank Żywności SOS w Warszawie. Akcja społeczna była organizowana w całej Polsce przez Banki Żywności w blisko w 3000 sklepach, ponad 500 miejscowościach, wspierana przez rekordową liczbę ponad 55 tys. wolontariuszy. Jej celem było dotarcie z pomocą żywnościową do jak największej liczby osób potrzebujących w Polsce i zapewnienie im godnych, radosnych świąt oraz uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby osób żyjących w ubóstwie i zachęcenie do dzielenia się na miarę swojej wrażliwości i możliwości. W czasie tegorocznej Świątecznej Zbiórki Żywności dla Banku Żywności SOS w Warszawie 5 koordynatorów i 13 wolontariuszy Szkolnego Wolontariatu zebrało od 30 listopada do 2 grudnia w Carrefour Galeria Mokotów i Piotr i Paweł Blue City 2197 kilogramów żywności, która za pośrednictwem Banku Żywności zostanie przekazana do organizacji wspierających ludzi ubogich, bezdomnych, emerytów, samotne matki, których nie stać na zakup żywności i codziennie mierzą się z wyborami: jedzenie na miesiąc czy czynsz za mieszkanie. Wolontariusze podarowaną żywność od klientów sklepów sortowali, pakowali i odsyłali ciężarówkami do Banku Żywności, aby mogła trafić na święta do potrzebujących. Koordynatorzy organizowali grupy wolontariuszy, czuwali nad przebiegiem akcji, koordynowali transporty żywności do magazynów Banku Żywności. DZIĘKUJEMY!!!


Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

13 stycznia odbył się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 16 wolontariuszy wspierało fundację w zbiórce pieniędzy pod hasłem „POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE. Gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”. W tym roku, podobnie, jak w roku ubiegłym, współpracowaliśmy ze Sztabem 97 na Targówku, który zebrał łącznie kwotę 434 769,02 PLN. Serdeczne podziękowania dla Wolontariuszy zaangażowanych w akcję.


XXI Integracyjny Bal Karnawałowy fundacji „Świat na Tak”

23 lutego 2019 r. odbył się, organizowany co roku od 21 lat, Bal Integracyjny fundacji „Świat na Tak” dla osób z niepełnosprawnościami oraz opiekujących się nimi wolontariuszami. Uczestnicy bawili się w Ursynowskim Centrum Kultury i Rekreacji. Bal jest rokrocznie wielkim wydarzeniem dla podopiecznych fundacji, przynosi radość osobom z niepełnosprawnością i pozwala zapomnieć o codziennych problemach zdrowotnych. W tym roku uczestnicy bawili się w rytmie „Bollywood”, a wydarzenie przysporzyło im wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Fundacja „Świat na Tak” dysponując wolontariuszami stara się zapewnić uczestniczącym w Balu wspaniałą zabawę i liczne atrakcje, np. foto budkę, salon makijażu i fryzur, konkursy z nagrodami. 19 Wolontariuszy Szkolnego Koła Wolontariatu wspierało fundację w organizacji Balu, pełniąc funkcje porządkowe. DZIĘKUJEMY!!!!


Spotkanie wolontariuszy „Klubów Ośmiu” w Sejmie

Wolontariusze „Klubu Ośmiu” zostali zaproszeni 18 marca do Sejmu z okazji podsumowania działań związanych z organizacją XXI Balu Integracyjnego dla osób z niepełnosprawnościami fundacji „Świat na Tak”. Na spotkanie przybyli wolontariusze wielu warszawskich szkół, sponsorzy balu oraz zarząd fundacji „Świat na Tak”. W czasie uroczystości wolontariusze naszej szkoły działający w Telewizji Kasprzaka zaprezentowali film nagrany podczas balu. Można zobaczyć, jak wspaniale bawili się na nim nie tylko podopieczni, ale także wolontariusze. Wolontariusze otrzymali podziękowania za organizację XXI Balu Integracyjnego od prezes fundacji „Świat na Tak” p. Joanny Fabisiak.


14. Półmaraton Warszawski

Grupa 13 wolontariuszy 31 marca br. wspierała dopingiem podczas 14. Półmaratonu Warszawskiego biegaczy charytatywnych fundacji SYNAPSIS, którzy przystąpili do akcji #BiegamDobrze - pierwszej w Polsce akcji opartej na modelu charytatywnej aktywności, w której biegacze prowadzą zbiórki na rzecz wybranych organizacji charytatywnych. Fundacja SYNAPSIS zajmuje się niesieniem profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom, organizuje szkolenia dla rodzin, profesjonalistów zajmujących się zaburzeniami o charakterze autystycznym. Wolontariusze podczas akcji przygotowali punkt kibicowania na trasie półmaratonu oraz wykazali się wielkim zaangażowaniem głośnym dopingiem wspierając zawodników.


Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

W sobotę, 13 kwietnia, przypadał Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Główne uroczystości odbyły się na placu przed Muzeum Katyńskim w Warszawie, w tym Msza św. w intencji ofiar zbrodni katyńskiej sprzed 79 lat została odprawiona na placu przed Muzeum Katyńskim w Warszawie (ul. Jana Jeziorańskiego 4). Przewodniczył jej i homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Eucharystię poprzedziło odegranie hymnu, okolicznościowe przemówienia i złożenie wieńców i wiązanek kwiatów oraz zapalenie zniczy w Epitafium Katyńskim. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy wraz z p. Zofią Czarnecką reprezentującą Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Warszawie należącą do Federacji Rodzin Katyńskich.
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przypada w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Po sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r. w niewoli sowieckiej znalazło się 250 tys. jeńców polskich, w tym ponad 10 tys. oficerów. Decyzję o ich rozstrzelaniu władze sowieckie podjęły 5 marca 1940 r. na wniosek szefa NKWD Ławrientija Berii. Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej”, dokonało NKWD wiosną 1940 r. przez strzał w tył głowy.
Wolontariusze uczestniczący w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej zostali zaproszeni na uroczystą Galę 10. Przeglądu Filmowego „Echa Katynia”.Przegląd filmów poświęcony jest refleksji nad Zbrodnią Katyńską. W czasie Gali Finałowej prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosław Szarek wręczył statuetki „Echa Katynia”, filmowcom, którzy swoją twórczością przyczynili się do popularyzacji historii zbrodni katyńskiej na świecie.Po ceremonii wręczenia statuetek odbył się spektakl muzyczno-teatralny: „Kartki z Katynia”.


ORLEN WARSAW MARATHON 2019

14 kwietnia odbyła się siódma edycja Orlen WarsawMarathon. W wydarzeniu wzięło udział 20 tysięcy zawodników. Nasi wolontariusze zapewniali obsługę punktu nawodnieniowego na 12 kilometrze 42 – kilometrowego maratonu, który ruszył z Wybrzeża Szczecińskiego o godz. 9.00. Nasi wolontariusze pokazali, że są zorganizowani, pracowici, odpowiedzialni i wzorowo wywiązują się z powierzonych zadań. Już kolejny rok 5 tysięcy biegaczy miało zapewnioną wodę, napój izotoniczny i doping na trasie biegu.


Obchody 76 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim – akcja „Żonkile”

19 kwietnia Kasprzakowi wolontariusze wzięli udział w akcji społeczno-edukacyjnej "Żonkile" organizowanej przez Muzeum Żydów Polskich POLIN. Celem akcji było przypomnienie o 76 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim w 1943 r. zorganizowanym przez żydowskich bojowników. Wolontariusze wręczali papierowe żonkile mieszkańcom Warszawy. Powstanie w getcie zakończyło się likwidacją getta przez Niemców w maju 1943 r. 19 kwietnia przypadała wigilia święta Pesach. Dla Żydów święto to było pamiątką wyzwolenia z niewoli egipskiej . W tym roku 19 kwietnia wypadał w Wielki Piątek, a 76 lat temu był to drugi dzień Wielkanocy. W getcie nie było kwiatów ani zieleni, a żonkil jest symbolem pamięci i solidarności. Akcji corocznie przyświeca hasło "Łączy nas pamięć", które ma na celu łączyć ludzi w pamięci o Holocauście. Rok 2019 został ogłoszony w Warszawie rokiem Marka Edelmana – ostatniego przywódcy powstania i jednego z nielicznych ocalałych z warszawskiego getta.


Porządkowanie kwater

Jak co roku nasi Wolontariusze uporządkowali kwatery batalionu "Kiliński" na Powązkach Wojskowych w związku z nadchodzącą 75-tą rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia.
Uroczystość z okazji 75-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

31 lipca o godz. 17.00 na Placu Powstańców Warszawy przy pomniku Powstańców Warszawy rozpoczęła się uroczystość upamiętniająca 75- tą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wolontariusze naszej szkoły stworzyli poczty sztandarowe batalionu "Kiliński" i "Kasprzaka" oraz złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku Powstańców Warszawy. W uroczystości wzięli udział kombatanci batalionu "Kiliński", delegacje miejskie, stowarzyszenia i przyjaciele środowiska kombatantów. Na placu Powstańców Warszawy ( w czasie wojny plac Napoleona) 1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17.00 Kompanie Batalionu „Kiliński” AK rozpoczęły heroiczną walkę z okupantem niemieckim. Wieczorem na fasadzie hotelu "Warszawa" (dawny Prudential) rozbłysła iluminacja poświęcona powstańcom.


Msza św. z okazji rocznicy śmierci ks. Stefana Niedzielaka

1 września w kościele św. Karola Boromeusza odbyła się Msza św. z okazji rocznicy śmierci księdza prałata, kapelana Armii Krajowej i WiN-u, współzałożyciela Rodzin Katyńskich ks. Stefana Niedzielaka. Na Mszy św. obecni byli członkowie Federacji Rodzin Katyńskich, a także poczet sztandarowy ZS Nr 36 im. M. Kasprzaka. Po Mszy św. odbyła się uroczystość złożenia kwiatów na mogile ks. S. Niedzielaka na Cmentarzu Powązkowskim.
Ks. S. Niedzielak w okresie PRL-u był kapelanem Warszawskiej Rodziny Katyńskiej i upominał się o ujawnienie prawdy katyńskiej. Wspierał repatriantów z Rosji i Kazachstanu, organizował wysyłkę książek do Polaków żyjących w krajach dawnego Związku Radzieckiego. Był inicjatorem wzniesienia Krzyża Katyńskiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w 1981, usuniętego z polecenia komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Za swoją działalność niepodległościową był nękany i szykanowany. Zginął zamordowany przez SB w swojej plebanii na Powązkach w nocy z 20 na 21 stycznia 1989 roku.


Uroczystość z okazji 75-tej rocznicy zdobycia PAST-y przez batalion „Kiliński"

20 sierpnia 1944 r. żołnierze batalionu "Kiliński" pod dowództwem rtm. Henryka Leliwy- Roycewicza zdobyli gmach PAST-y, a ataki na budynek silnie obsadzony przez Niemców trwały trzy tygodnie. Zdobycie drugiego najwyższego budynku w Warszawie miało ogromne znaczenie strategiczne. Z niego Niemcy prowadzili bowiem regularny ostrzał Śródmieścia. Budynek pozostał w ręku powstańców do końca powstania. W związku z przypadająca dziś 75- tą rocznicą tego wydarzenia odbyła się przed budynkiem PAST-y uroczystość, na którą przybyli kombatanci, przedstawiciele władz i instytucji państwowych. Delegacje, w tym także przedstawiciele społeczności Kasprzaka, złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą zdobycie budynku przez batalion "Kiliński".


Wycieczka wolontariuszy do Muzeum Żydów Polskich POLIN

Nasi wolontariusze, w podziękowaniu za udział w akcji "Żonkile" przypominającej o powstaniu w getcie warszawskim 19 kwietnia 1944 r., otrzymali od Muzeum Żydów Polskich Polin możliwość zwiedzania z przewodnikiem wystawy stałej obejmującej dzieje Żydów w Polsce w XX w. Zwiedzanie rozpoczęli w dwudziestoleciu międzywojennym, na gwarnej żydowskiej ulicy dużego polskiego miasta. Następnie, w labiryncie getta, dowiedzieli się o losach Żydów pod niemiecką okupacją, a stamtąd przenieśli się w powojenny świat, w którym ocalali Żydzi starali się odbudować swoje życie i zderzyli z rzeczywistością PRL-u.


Grupa wolontariuszy dopingująca zawodników fundacji SYNAPSIS na 41. Maratonie Warszawskim

16 wolontariuszy Kasprzaka głośno dopingowali 29 września biegaczy charytatywnych (pozostałych zawodników także) fundacji SYNAPSIS biegnących w ramach akcji #Biegam Dobrze na 41. Maratonie Warszawskim PZU, dziękujemy.