Przedmiotowy System Oceniania

1. Geografia (kliknij tutaj)

2. Religia (kliknij tutaj)

3. Historia (kliknij tutaj)

4. Język polski (kliknij tutaj)

5. Język obcy (kliknij tutaj)

6. Matematyka (kliknij tutaj)

7. Podstawy przedsiębiorczości (kliknij tutaj)

8. Wiedza o kulturze (kliknij tutaj)

9.Wychowanie fizyczne (kliknij tutaj)

10.Biologia (kliknij tutaj)

11.Fizyka (kliknij tutaj)

12.Chemia (kliknij tutaj)

13.Informatyka (kliknij tutaj)

14. Wiedza o społeczeństwie (kliknij tutaj)

15. Historia i społeczeństwo (kliknij tutaj)