Przedmiotowe Zasady Oceniania

1. Język polski (kliknij tutaj)

2. Religia (kliknij tutaj)

3. Historia (szkoła ponadpodstawowa) (kliknij tutaj)

4. Historia (szkoła ponadgimnazjalna) (kliknij tutaj)

5. Historia i społeczeństwo (kliknij tutaj)

6. Geografia (kliknij tutaj)

7. Język obcy (kliknij tutaj)

8. Matematyka (kliknij tutaj)

9. Podstawy przedsiębiorczości (kliknij tutaj)

10. Wiedza o kulturze (kliknij tutaj)

11. Plastyka (kliknij tutaj)

12.Wychowanie fizyczne (kliknij tutaj)

13.Biologia (kliknij tutaj)

14.Fizyka (kliknij tutaj)

15.Chemia (kliknij tutaj)

16.Informatyka (kliknij tutaj)

17. Wiedza o społeczeństwie (kliknij tutaj)

18. Zawodowe informatyczne jednostki modułowe (kliknij tutaj)

19. Zawodowe elektroniczne jednostki modułowe (kliknij tutaj)

20. Zawodowe mechatroniczne jednostki modułowe (kliknij tutaj)