Organizacja Matur 2020

  1. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego - pobierz
  2. Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego - pobierz
  3. Prezentacja: Szkolenie przewodniczących i członków zespołów nadzorujących - pobierz
  4. Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego - pobierz
  5. Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego - pobierz