Wykaz podmiotów wykonujących badania lekarskie kandydatów do techników i branżowych szkół I stopnia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum zobowiązani są do złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Wykaz podmiotów wykonujących badania lekarskie - pobierz

Informacje dla kandydatów i rodziców