Egzaminy z kwalifikacji

Terminy egzaminów w sesji czerwiec - sierpień 2018

Część pisemna:
19 czerwca 2018 r.
Część praktyczna:
E.20 - 26 czerwca 2018 r.
E.6, E.12, E.13, E.14 - od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r.

Druk deklaracji w wersji elektronicznej:

 lub w wersji papierowej w sekretariacie dyrektora szkoły.


UWAGA!

Deklaracje przystąpienia do egzaminów poprawkowych z kwalifikacji, w sesji czerwiec - lipiec 2018, należy składać w sekretariacie dyrektora szkoły pok.135 do 16 lutego 2018.

Informacja o opłatach za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie