Egzaminy z kwalifikacji

Sesja letnia 2017

TERMINY

Część pisemna

 • E.6 - 20 czerwca 2017 godz.12
 • E.12 - 20 czerwca 2017 godz.10
 • E.13 - 20 czerwca 2017 godz.12

Część praktyczna

 • E.6 - 27, 28, 29 czerwca 2017
 • E.12 - 24, 28, 29, 30 czerwca, 1 lipca 2017
 • E.13 - 28, 29, 30 czerwca, 1 lipca 2017
 • E.14 - 27 czerwca 2017
 • E.20 - 26 czerwca 2017

Sesja styczeń - luty 2017

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji styczeń - luty 2017 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r.

TERMINY

Część pisemna

 • E.6 - 12 stycznia 2017 godz.12
 • E.12 - 12 stycznia 2017 godz.10
 • E.13 - 12 stycznia 2017 godz.12
 • E.14 - 12 stycznia 2017 godz 14
 • E.20 - 12 stycznia 2017 godz 14

Część praktyczna

 • E.6 - 27 stycznia 2017
 • E.12 - 30, 31 stycznia, 1 lutego 2017
 • E.13 - 6, 7, 8, 9 lutego 2017
 • E.14 - 23, 24, 25 stycznia 2017
 • E.20 - 9 stycznia 2017

Letnia sesja poprawkowa egzaminów z kwalifikacji

Deklaracje przystąpienia do egzaminów poprawkowych z kwalifikacji w sesji maj - lipiec 2017 należy składać  w sekretariacie dyrektora szkoły pok.135 do 16 lutego 2017

Druk deklaracji w wersji elektronicznej:

 lub w wersji papierowej w sekretariacie dyrektora szkoły.