Informacje o szkole

1. Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka

 • Technikum Elektroniczne nr 1
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 57

ul. Kasprzaka 19/21

01-211 Warszawa, Wola

Tel. 22 632 02 11, 22 632 23 37, 22 632 88 97

e-mail: zs@kasprzak.edu.pl

www.kasprzak.edu.pl

dyrektor

 mgr Krzysztof Ślusarczyk


2. W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje?

Technikum

            Technik elektronik

            Technik informatyk

Branżowa Szkoła I Stopnia - 3 letnia

            Elektronik

            Mechatronik

3. Nasze Sukcesy

 • Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 na poziomie 98 %
 • Od 2010 r. realizacja projektów unijnych w ramach, których: 90 uczniów uzyskało certyfikat SEP w zakresie do 1kV, 405 uczniów uzyskało certyfikaty ITE, 106 uczniów certyfikaty DISCOVERY Akademii Cisco, 63 uczniów certyfikaty CCNA R&S Akademii Cisco, a 140 uczniów certyfikaty umiejętności lutowania SMD
 • Certyfikat „Szkoła Nowych Technologii”
 • Wyróżnienie w rankingu „IT Szkoła”
 • 10 naszych nauczycieli posiada uprawnienia instruktorów Akademii Cisco, w tym dwóch ma uprawnienia do przeprowadzania kursów dla pełnej ścieżki certyfikacyjnej CCNA, tj.:

CCNA R&S: Intro to Networks

CCNA R&S: Routing and Switching Essentials

CCNA R&S: Scaling Networks

CCNA R&S: Connecting Networks

 • Realizujemy projekt „Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
 • Staże w firmach IT w Irlandii.
 • Kurs języka angielskiego dla zakwalifikowanych uczestników.
 • Udział w projekcie stypendialnym dla uzdolnionej młodzieży szkół zawodowych, finansowanym z funduszy Unii Europejskiej.
 • Udział w programie apki.org dla szkół ponadgimnazjalnych, w ramach projektu pn. “Apki++”, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Program apki.org wspiera również SAP SE. W tym roku do współpracy zostało zaproszonych 50 szkół ponadgimnazjalnych. W ramach tegorocznego programu projektu:

- odbędzie się 5 webinariów

-zostanie przeprowadzone 7 hackathonów

-25 godzin zajęć stacjonarnych z programowania.

 • I miejsce w Mistrzostwach Woli w tenisie stołowym w roku szkolnym 2015/2016
 • I miejsce w Mistrzostwach Woli w piłce siatkowej w roku szkolnym 2015/2016
 • I i III miejsce w Mistrzostwach Woli w indywidualnych biegach przełajowych w roku szkolnym 2016/2017
 • II miejsce w zawodach sportowo-obronnych „Sprawny jak żołnierz – 2015”
 • II miejsce w Otwartych Wojewódzkich Mistrzostwach Ligii Obrony Kraju w wieloboju obronnym w 2015/2016 r.
 • 4 uczniów zostało finalistami IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „O tytuł młodego innowatora 2015/2016”
 • Każdy uczeń naszej szkoły może w domu i w szkole, spełniając warunki określone w regulaminie korzystać z darmowego oprogramowania firmy Microsoft w ramach licencji Microsoft Image.

4. Kim są nasi absolwenci?

Absolwenci po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk mogą pracować, jako:

 • serwisanci sprzętu komputerowego
 • pracownicy firmy zajmującej się montażem systemów komputerowych
 • pracownicy firmy zajmującej się montażem, eksploatacją, naprawą sieci komputerowych
 • administratorzy serwerów, stacji roboczych
 • twórcy stron internetowych
 • graficy komputerowi
 • administratorzy danych i twórcy baz danych
 • sprzedawcy sprzętu, części, oprogramowania komputerowego i urządzeń peryferyjnych
 • samodzielnie prowadzący własna firmę komputerową.

Absolwenci po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektronik mogą pracować jako :

 • pracownicy serwisu komputerowego, serwisu sprzętu AGD, sprzętu audio-video, sprzętu elektronicznego, układów sterowania
 • pracownicy firmy zajmującej się montażem, eksploatacją urządzeń elektronicznych w tym komputerów
 • sprzedawcy i monterzy urządzeń elektronicznych u klienta
 • doradcy klienta ds. sprzętu elektronicznego
 • instalatorzy sieci TV i komputerowych
 • samodzielnie prowadzący własna firmę.

Absolwenci naszej szkoły studiują między innymi na Politechnice Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Duża część łączy pracę zawodową ze studiami zaocznymi. Nasi absolwenci są między innymi;

 • pracownikami Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego
 • pracownikami firm zajmujących się usługami elektronicznymi, naprawą i budową sprzętu komputerowego, obsługą baz danych, instalowaniem i konserwacją sieci komputerowych i telewizyjnych
 • pracownikami banków
 • właścicielami firm świadczących usługi informatyczne i elektroniczne

Absolwenci po ukończeniu 3-letniej branżowej szkoły I stopnia w zawodzie elektronik mogą rozpocząć naukę w branżowej szkole II stopnia i zdobyć tytuł technika. Mogą pracować w przedsiębiorstwach komputerowych, firmach tworzących i eksploatujących elektroniczną aparaturę, urządzenia oraz sprzęt.

Absolwenci po ukończeniu 3-letniej branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechatronik mogą rozpocząć naukę w branżowej szkole II stopnia i zdobyć tytuł technika. Mogą pracować w działach utrzymania ruchu sterowanych linii technologicznych, w serwisach i firmach produkujących sprzęt wysokiej klasy elektroniki użytkowej i zabawek elektronicznych, jako diagności układów sterowania samochodów, robotów.

5. Z kim współpracujemy?

 • Z Politechniką Warszawską
 • Wydziałem Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
 • Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki
 • Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
 • Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych.
 • Acronis Poland
 • Firmą  StrongRecovery
 • Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
 • Firmą Microsoft

6. Jak wyglądają nasze pracownie?

 • W szkole funkcjonuje 19 pracowni informatycznych wyposażonych w systemy Linux, Windows oraz systemy serwerowe.
 • Posiadamy 6 profesjonalnych pracowni elektronicznych, tj. telewizji satelitarnej, montażu przewlekanego, lutowania techniką SMD oraz pomiarów elektronicznych.
 • W każdej pracowni informatycznej znajduje się 16 stanowisk komputerowych.
 • Wszystkie pracownie są wyposażone zgodnie ze standardem stanowisk dla zawodu technik informatyk i technik elektronik, elektronik, mechatronik.
 • Zajęcia prowadzone są między innymi metodą projektu, zgodnie z programami modułowymi oraz z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego.
 • W szkole funkcjonuje sieć Wi-Fi, a dostęp do Internetu zapewniony jest za pośrednictwem symetrycznego łącza światłowodowego.
 • Zajęcia z języków obcych prowadzone są w 5 nowoczesnych pracowniach
 • Do dyspozycji uczniów 2 sale gimnastyczne, siłownia, sala tenisa stołowego, boisko sportowe i strzelnica szkolna.

7. Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?

 • Angażując się w wolontariat, szkolny „Klub Ośmiu”, w którym poświęcamy czas innym ludziom oraz współpracując ze środowiskiem kombatantów Batalionu „Kiliński”
 • Uczestnicząc w różnych projektach unijnych i kołach zainteresowań np.: w kole programowanie robotów, kole dziennikarskim wydającym w formie elektronicznej szkolną gazetkę „#Potwierdzone_Info”, w spotkaniach z przedstawicielami dużych firm IT.
 • Grając w zespole muzycznym Kasprzak Band.
 • Uprawiając sport (koło strzeleckie LOK, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis stołowy, siłownia).
 • Stając się członkiem szkolnego koła Honorowych Dawców Krwi.
 • Pracując w samorządzie uczniowskim i radiowęźle szkolnym.

8.Jeśli chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie, to organizujemy je we współpracy z:

 • NTT System
 • Samsung
 • ESPO
 • iSPOT
 • Interdruk
 • Exell
 • Trinity Interactive
 • Ram-Servis
 • Regenersis
 • RSONLINE
 • TRUMPF Huettinger

9. Spotkania informacyjne:

 • 8 marca 2017 r. godz. 17:00 (środa) spotkanie w sali gimnastycznej, zwiedzanie szkoły
 • 5 kwietnia 2017 r. godz. 17:00 (środa) Dzień Otwarty, zwiedzanie szkoły, możliwość udziału w zajęciach elektronicznych i informatycznych