Pomoc materialna

Aktualne informacje o pomocy materialnej dla uczniów znajdują się na stronie www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Dla ucznia i rodzica – pomoc socjalna dla uczniów .

Pomoc socjalna dla uczniów - link do strony.
Ogłoszenie dotyczące stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego pobierz