RODO

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), umieszczamy z prośbą o zapoznanie się:
1. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
2. INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (dla pracownika)
4. Klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego
5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa


Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Jerzy Tręda
adres e-mail: jtreda@dbfo-wola.waw.pl