Informacje o szkole

1. Zespół Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka

a w nim:

Technikum Elektroniczne nr 1

Branżowa Szkoła I stopnia nr 57

ul. Kasprzaka 19/21

01-211 Warszawa, Wola

Tel. 22 632 02 11, 22 632 23 37, 22 632 88 97

e-mail: zs@kasprzak.edu.pl

www.kasprzak.edu.pl

Dyrektor: mgr Krzysztof Ślusarczyk


2. Zawody, w których kształci szkoła, planowane w roku 2020/2021

technikum 5 – letnie (na podbudowie szkoły podstawowej):

            technik elektronik

            technik informatyk

            technik programista

            technik mechatronik


3. Nasze sukcesy:

 • Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie 99 %.
 • Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie powyżej średniej krajowej.
 • Finaliści:
  - Olimpiady Wiedzy Technicznej
  - Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROLEKTRA”
  - Olimpiady Cyfrowej
 • Laureaci:
  - VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „InfoSukces”
  - konkursu „Kreatywna Młodzież”
 • Wyróżnienie Konstruktorów Polskich w konkursie Młodego Innowatora 2019
 • Złoty medal na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków za projekt robota samoblokującego
 • I miejsce na festiwalu Zrób-My Nasz-Film 2019
 • III miejsce w 4 Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym HACKATHON HEROS
 • Udział w programie Start - up Jump

Sukcesy sportowe:

 • I miejsce w Mistrzostwach Woli w piłce ręcznej 2019 r.
 • II miejsce w Mistrzostwach Woli w siatkówce 2019 r.
 • II miejsce w Mistrzostwach Woli w koszykówce 2019 r.
 • II miejsce w Mistrzostwach Woli w tenisie stołowym 2019 r.
 • II miejsce w Mistrzostwach Woli w piłce nożnej 2019 r.
 • I miejsce w Ogólnopolskim Teście Coopera 2019
 • I miejsce w Turnieju „Z SKS-U DO AZS-U” w siatkówce 2019 r.

4. Kim są nasi absolwenci?

Absolwenci naszej szkoły studiują między innymi na Politechnice Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Duża część łączy pracę zawodową ze studiami zaocznymi.

Nasi absolwenci są między innymi:

 • pracownikami Wojskowej Akademii Technicznej
 • pracownikami firm zajmujących się usługami elektronicznymi, naprawą i budową sprzętu komputerowego, obsługą baz danych, instalowaniem i konserwacją sieci komputerowych i telewizyjnych
 • pracownikami banków
 • właścicielami firm świadczących usługi informatyczne i elektroniczne

5. Z kim współpracujemy?

 • Z Politechniką Warszawską
 • Wydziałem Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
 • Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki
 • Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
 • Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych
 • Acronis Poland
 • Firmą NTTSystem
 • Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
 • Firmą Microsoft
 • Firmą Samsung
 • Firmą Trumpf
 • Firmą RSOnline
 • Firmą iSPOT
 • Firmą Interdruk
 • Firmą Premium Reseller
 • Firmą Vedion
 • Firmą RAMserwis
 • Z Centrum Elektroniki Mobilnej „MEDCOM”

6. Jak wyglądają nasze pracownie?

 • W szkole funkcjonuje 20 pracowni informatycznych wyposażonych w systemy Linux, Windows oraz systemy serwerowe.
 • W każdej pracowni informatycznej znajduje się 16 stanowisk komputerowych.
 • Posiadamy 7 profesjonalnych pracowni do nauczania w zawodzie technik elektronik i technik mechatronik, tj. telewizji satelitarnej, montażu przewlekanego, lutowania techniką SMD, pomiarów elektronicznych, obróbki ręcznej oraz systemów sterowania (PCL).
 • Wszystkie pracownie są wyposażone zgodnie ze standardem stanowisk dla danego zawodu.
 • Zajęcia prowadzone są między innymi metodą projektu, zgodnie z programami modułowymi oraz z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego.
 • W szkole funkcjonuje sieć Wi-Fi, a dostęp do Internetu zapewniony jest za pośrednictwem symetrycznego łącza światłowodowego.
 • Zajęcia z języków obcych prowadzone są w 5 nowoczesnych pracowniach.
 • Do dyspozycji uczniów są 2 sale gimnastyczne, siłownia, sala tenisa stołowego, boisko sportowe, strzelnica szkolna i korty tenisowe.

7. Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?

 • Angażując się w wolontariat, szkolny „Klub Ośmiu”, w którym poświęcamy czas innym ludziom oraz współpracując ze środowiskiem kombatantów Batalionu „Kiliński”.
 • Uczestnicząc w różnych projektach unijnych i kołach zainteresowań np.: w kole programowania robotów, kole dziennikarskim wydającym w formie elektronicznej szkolną gazetkę „#Potwierdzone_Info”, w spotkaniach z przedstawicielami dużych firm IT.
 • Zostając członkiem Szkolnego Klubu Krótkofalarskiego SP5ZSK oraz KRTV Kasprzak.
 • Grając w zespole muzycznym Kasprzak Band.
 • Uprawiając sport (koło strzeleckie LOK, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis stołowy, siłownia, ergometry wioślarskie).
 • Stając się członkiem szkolnego koła Honorowych Dawców Krwi.
 • Pracując w samorządzie uczniowskim i radiowęźle szkolnym.
 • Biorąc udział w kursach z języka programowania C++ organizowanych przez Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.
 • Biorąc udział w zajęciach z programowania w systemie Android prowadzonych przez trenerów z firmy Samsung.
 • Będąc członkiem Akademii sieciowej CISCO, która kształci uczniów w ramach kursów IT Essentials oraz CCNA Routing & Switching. Status trenerów posiada 10 nauczycieli, którzy doskonale przygotowani są do nauki tworzenia sieci komputerowych opartych na rozwiązaniach firmy CISCO i pomagają uczniom przygotować się do zdobycia certyfikatów.
 • Biorąc udział w projekcie „Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki-interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki” realizowane od 02.09.2019r. do 30.09.2021r. w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”: fotonika (sieci światłowodowe), robotyka, umiejętności uniwersalne, płatne staże zawodowe.

8. Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie, to organizujemy je we współpracy z:

 • NTT System
 • Samsung
 • iSPOT
 • Interdruk
 • Ram-Servis
 • Premium Reseller
 • RSONLINE
 • TRUMPF Huettinger
 • Vedion
 • Medcom

9. Spotkania informacyjne:

 • 07 marca 2020 r. godz.10:00 (sobota) -  spotkanie w sali gimnastycznej, zwiedzanie szkoły.

10. Zdjęcia

Zajęcia w pracowni sieci komputerowych

 

Zajęcia w pracowni montażu układów elektronicznych

 

Zajęcia koła robotyki