Informacje o szkole

1. Zespół Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka

a w nim:

Technikum Elektroniczne nr 1

Branżowa Szkoła I stopnia nr 57

ul. Kasprzaka 19/21

01-211 Warszawa, Wola

Tel. 22 632 02 11, 22 632 23 37, 22 632 88 97

e-mail: zs@kasprzak.edu.pl

www.kasprzak.edu.pl

Dyrektor: mgr Krzysztof Ślusarczyk


2. Zawody, w których kształci szkoła, planowane w roku 2019/2020

technikum 4 – letnie (na podbudowie gimnazjum), technikum 5 – letnie (na podbudowie szkoły podstawowej):

            technik elektronik

            technik informatyk

            technik mechatronik

3-letnia branżowa szkoła I stopnia:

            mechatronik


3. Nasze sukcesy:

Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 na poziomie 99,2 %.

Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018 powyżej średniej krajowej.

Posiadamy Certyfikat WARS I SAWA – Warszawski System Wspierania Uzdolnionych.

Realizacja praktyk w Irlandii w ramach projektu „Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów ZS nr 36 w Warszawie” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego”.

Realizacja projektu „Młodzi bliżej rynku pracy – kształcenie zawodowe elektroników i informatyków” realizowanego przez Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Zrealizowane projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych:

 • „Gimnastyka dla informatyka”
 • „Z wiosłem przez Wisłę – czyli flisacy XXI wieku”
 • „Innowacyjny informatyk”

Udział w:

 • projekcie „Kreatywny Projekt Zespołowy” we współpracy z Politechniką Warszawską
 • programie Start Up Jump
 • konkursie „Przedsiębiorcza Młodzież" - dwie szkolne drużyny zostały laureatami
 • projekcie edukacyjnym w ramach Sieci Międzyszkolnych Otwartych Szkół „Akademia Innowacji”
 • ogólnopolskim konkursie Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT „Młody Innowator” – 5 finalistów
 • ogólnopolskim konkursie „Elektryzująca Pasja” – 3 wyróżnienia
 • projekcie „Mazowsze – stypendia dla szkół zawodowych” – projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego
 • projekcie EPAS Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego

Osiągnięcia sportowe:

 • Wicemistrzostwo Warszawy w siatkówce 2017/2018
 • I miejsce na Woli w rywalizacji sportowej chłopców w roku 2017/2018
 • W Mistrzostwach Woli 2017/2018:
  • I miejsce w piłce siatkowej
  • I miejsce w piłce ręcznej
  • I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych
  • II miejsce w koszykówce
  • III miejsce w piłce nożnej
 • Wygrana w Teście Coopera dla Wszystkich 2018r.

Uczeń naszej szkoły został laureatem XXIV edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i zwycięzcą warszawskich eliminacji XXV edycji Stołecznego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” z tytułem Wspaniałego Warszawy.


4. Kim są nasi absolwenci?

Absolwenci naszej szkoły studiują między innymi na Politechnice Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Duża część łączy pracę zawodową ze studiami zaocznymi.

Nasi absolwenci są między innymi:

 • pracownikami Wojskowej Akademii Technicznej
 • pracownikami firm zajmujących się usługami elektronicznymi, naprawą i budową sprzętu komputerowego, obsługą baz danych, instalowaniem i konserwacją sieci komputerowych i telewizyjnych
 • pracownikami banków
 • właścicielami firm świadczących usługi informatyczne i elektroniczne

5. Z kim współpracujemy?

 • Z Politechniką Warszawską
 • Wydziałem Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
 • Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki
 • Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
 • Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych
 • Acronis Poland
 • Firmą StrongRecovery
 • Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
 • Firmą Microsoft
 • Agencją Rozwoju Przemysłu i LOT AMS w ramach programu „Kadry dla przemysłu”

 • 6. Jak wyglądają nasze pracownie?

  • W szkole funkcjonuje 19 pracowni informatycznych wyposażonych w systemy Linux, Windows oraz systemy serwerowe.
  • W każdej pracowni informatycznej znajduje się 16 stanowisk komputerowych.
  • Posiadamy 6 profesjonalnych pracowni do nauczania w zawodzie technik elektronik i technik mechatronik, tj. telewizji satelitarnej, montażu przewlekanego, lutowania techniką SMD, pomiarów elektronicznych, obróbki ręcznej oraz systemów sterowania (PCL).
  • Wszystkie pracownie są wyposażone zgodnie ze standardem stanowisk dla danego zawodu.
  • Zajęcia prowadzone są między innymi metodą projektu, zgodnie z programami modułowymi oraz z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego.
  • W szkole funkcjonuje sieć Wi-Fi, a dostęp do Internetu zapewniony jest za pośrednictwem symetrycznego łącza światłowodowego.
  • Zajęcia z języków obcych prowadzone są w 5 nowoczesnych pracowniach.
  • Do dyspozycji uczniów są 2 sale gimnastyczne, siłownia, sala tenisa stołowego, boisko sportowe, strzelnica szkolna i korty tenisowe.

  7. Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?

  • Angażując się w wolontariat, szkolny „Klub Ośmiu”, w którym poświęcamy czas innym ludziom oraz współpracując ze środowiskiem kombatantów Batalionu „Kiliński”.
  • Uczestnicząc w różnych projektach unijnych i kołach zainteresowań np.: w kole programowania robotów, kole dziennikarskim wydającym w formie elektronicznej szkolną gazetkę „#Potwierdzone_Info”, w spotkaniach z przedstawicielami dużych firm IT.
  • Zostając członkiem Szkolnego Klubu Krótkofalarskiego SP5ZSK oraz KRTV Kasprzak.
  • Grając w zespole muzycznym Kasprzak Band.
  • Uprawiając sport (koło strzeleckie LOK, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis stołowy, siłownia, ergometry wioślarskie).
  • Stając się członkiem szkolnego koła Honorowych Dawców Krwi.
  • Pracując w samorządzie uczniowskim i radiowęźle szkolnym.
  • Biorąc udział w kursach z języka programowania C++ organizowanych przez Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.
  • Biorąc udział w zajęciach z programowania w systemie Android prowadzonych przez trenerów z firmy Samsung.
  • Będąc członkiem Akademii sieciowej CISCO, która kształci uczniów w ramach kursów IT Essentials oraz CCNA Routing & Switching. Status trenerów posiada 10 nauczycieli, którzy doskonale przygotowani są do nauki tworzenia sieci komputerowych opartych na rozwiązaniach firmy CISCO i pomagają uczniom przygotować się do zdobycia certyfikatów.

  8. Chcesz odbyć praktyki w renomowanej firmie, to organizujemy je we współpracy z:

  • NTT System
  • Samsung
  • ESPO
  • iSPOT
  • Interdruk
  • Exell
  • Trinity Interactive
  • Ram-Servis
  • Grupa CTDI Regenersis
  • RSONLINE
  • TRUMPF Huettinger
  • Vedion
  • Medcom

  9. Spotkania informacyjne:

  • 16 marca 2019 r. godz.10:00 (sobota) -  spotkanie w sali gimnastycznej, zwiedzanie szkoły.
  • 03 kwietnia 2019 r. godz. 17:00 (środa)-  Dzień Otwarty, zwiedzanie szkoły, udział w zajęciach elektronicznych, informatycznych i mechatronicznych

  10. Zdjęcia

  Zajęcia w pracowni sieci komputerowych

   

  Zajęcia w pracowni montażu układów elektronicznych

   

  Zajęcia koła robotyki