Dane adresowe | English |

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka

Menu Podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwa: Kompleksowa dostawa (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie Postępowanie nr 1/2018

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 30-11-2018

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 3-12-2018

Załacznik nr 5 do SIWZ po zmianach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Menu Przedmiotowe

Copyright by Zespół Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie