Dane adresowe | English |

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka

Menu Podmiotowe

Biuletyn Informacji Publicznej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą: Kompleksowa dostawa (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie. Postępowanie nr 1/2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą: Kompleksowa dostawa (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie. Postępowanie nr 2/2017

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz.1

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz.2

Menu Przedmiotowe

Copyright by Zespół Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie